Sökning: "negativ föreningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden negativ föreningsrätt.

 1. 1. Sympatiåtgärders bristande proportionalitet - en inskränkning av den negativa föreningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Lilja; Emina Sefic; [2019]
  Nyckelord :Sympatiåtgärder; negativ föreningsrätt; proportionalitetsprincipen; stridsåtgärder; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stridsåtgärder anses vara en av grundpelarna inom svensk arbetsrätt och fungerar som ett medel att balansera ut makterna på arbetsmarknaden. Sympatiåtgärder är en typ av stridsåtgärd som regleras internationellt såväl som nationellt. LÄS MER

 2. 2. Negativ Föreningsrätt : Om rätten att stå utanför fackliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elvira Kvassman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Granskningsavgifter – En gökunge i boet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Af Ugglas; [2008]
  Nyckelord :negativ föreningsrätt; personuppgiftslagen; Granskningsarvode; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Granskningsavgifterna har funnits med i Byggnadsavtalet sedan 1976. Syftet med granskningen har varit att ge Byggnadsförbundet information om vilken lön som arbetsgivaren betalar till sina arbetstagare. Detta avtal har omfattats av alla arbetstagare, oberoende om de varit medlemmar i förbundet eller ej. LÄS MER

 4. 4. Stridsåtgärder mot småföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Bensefelt; [2007]
  Nyckelord :småföretag; stridsåtgärder; negativ föreningsrätt; den svenska modellen; proportionalitetsprincip; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blockader används för att tvinga fram kollektivavtal med småföretag, även om arbetstagarna på företaget varken är intresserade av det eller är med i facket. Huvudregeln återfinns i regeringsformen 2 kap 17 § vilken lyder: ”[f]örening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. LÄS MER

 5. 5. Negativ facklig föreningsrätt - En studie av svensk rätt i ljuset av Sveriges internationella åtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronica Olofsson; [2006]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom åren har röster höjts vid ett flertal tillfällen för att i Sverige reglera den negativa fackliga föreningsrätten, det vill säga rätten att stå utanför arbetsmarknadens föreningar. Någon sådan reglering har dock inte kommit till stånd främst med anledning av de effekter ett sådant skydd skulle få för det svenska förhandlingssystemet samt med anledning av att det skulle innebära att statsmakten grep in i organisationernas interna förhållanden. LÄS MER