Sökning: "normativ feminitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden normativ feminitet.

 1. 1. "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Bäckström; Martha Tedla; [2021-09-08]
  Nyckelord :OnlyFans; användargenererad pornografi; normativ feminitet; explicit innehåll; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. LÄS MER

 2. 2. Patriark, gentleman eller jämställdhetens förkämpe? : En studie av livsstilsmagasinet Esquire och dess tolkningar av konceptet manlighet under perioden 1947-1975

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Mårdh; [2011]
  Nyckelord :Esquire; manlighet; maskuliniteter; begreppshistoria; konceptanalys; livsstilsmagasin;

  Sammanfattning : Intentionen med denna undersökning är att studera det amerikanska livsstilsmagasinet Esquire och de olika uttryck för manlighet som tidskriften förespråkade under tidsperioden 1947-1975. Analysen av källmaterialet och dess historiska genuskontext vilar på två huvudsakliga teoretiska perspektiv. LÄS MER