Sökning: "OnlyFans"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet OnlyFans.

 1. 1. “MAN VILL JU BYGGA UPP ETT SAMHÄLLE DÄR KVINNORS KROPP INTE ÄR NÅGOT SOM GÅR ATT KÖPA, MEN SEN FORTSÄTTER DE GÖRA DET MER NORMALT ATT SÄLJA BILDER AV SIN KROPP” - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katarina Bergroth; [2021-09-30]
  Nyckelord :OnlyFans; femininitet; autenticitet; intimitet; normativ femininitet; användargenererad pornografi; pornografi; relationsskapande i sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera hur svenska kvinnor inom åldrarna 18-24 resonerar kring OnlyFans-främjande innehåll som kvinnliga OnlyFans-kreatörer förmedlar via sina andra sociala medie-kanaler.Teori: Normativ femininitet, Relationsskapande i sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjustudier med exempel-material. LÄS MER

 2. 2. "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Bäckström; Martha Tedla; [2021-09-08]
  Nyckelord :OnlyFans; användargenererad pornografi; normativ feminitet; explicit innehåll; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. LÄS MER

 3. 3. Onlyfans- prostitution eller porrevloution? : En diskursanalys av medias framställning av plattformen Onlyfans och dess kreatörer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Höij; Clara Nordell; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; Onlyfans; Kreatör; Socialkonstruktionism; Pessimistisk position; Optimistisk position;

  Sammanfattning : This study aims to examine the ongoing debate about the content subscription service Onlyfans and its creators. This is to make visible which discourses may be the basis for the reasoning in the Swedish media today and what consequences this may have for our understanding of the phenomenon. LÄS MER

 4. 4. ''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Nordström; [2021]
  Nyckelord :OnlyFans; avvikarkarriär; avvikande beteende; stigma; sexarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. LÄS MER