Sökning: "nyhet analys"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden nyhet analys.

 1. 1. Från förvaring till rehabilitering : En analys av hur psykisk sjukdom framställts i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Eriksson; Sandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; konstruktion; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Att begrepp ändras genom historien är ingen nyhet, hur begreppen utvecklats och vad begreppen har för innebörd väckte däremot vårt intresse. Denna studie undersöker transitionen av företeelsen psykisk sjukdom i statens offentliga utredningar, från början av 1900-talet till början av 2010-talet. LÄS MER

 2. 2. ”JA, VI ÄR JU HELT BESATTA I DE DÄR SIFFRORNA!” - En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Asplund; Nadia Mattsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :Betalvägg; Betalstrategi; Journalist; Journalistik; Journalistikens kommersialisering; Nyhetsvärdering; Strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Att utifrån teorier om nyhetsvärdering och journalistikens kommersialisering få en fördjupad förståelse för hur journalister arbetar med och resonerar kring nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.Teori: Journalistikens kommersialisering, Nyhetsvärdering. Metod: Kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Fredsälskande barbarer : En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Kihlblom; [2019]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Jönköpings-Posten; andra världskriget; gestaltningsteorin; gestaltning; russofobi och rapportering.;

  Sammanfattning : I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. LÄS MER

 4. 4. Girls On Top : Hur kvinnliga huvudkaraktärerporträtteras i framgångsrika TV-ochDatorspel, 1996-2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Kristina Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga huvudkaraktärer; tv-spel; genus; male gaze; attraktivitet; respektabilitet;

  Sammanfattning : Att TV-och datorspel säljer i miljontals exemplar varje år är ingen nyhet för dagenskonsumenter. Den största andelen av spel som finns ute på marknaden idag innehåller ofta enmanlig huvudkaraktär och en kvinnlig karaktär som spelar en stöttande roll till den manligahuvudkaraktären och som dessutom marknadsförs först och främst till män. LÄS MER

 5. 5. ”MEN JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR DE TROR ATT VI ALLA ÄR LIKA?” En kritisk diskursanalys om hur ensamkommande barn konstrueras i svensk media.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Englund; Jessica Byfält; [2018-02-05]
  Nyckelord :ensamkommande; media; kritisk diskursanalys; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att med hjälp artiklar från Dagens Nyheter, Göteborgs-Postenoch Aftonbladet ta reda på hur ensamkommande barn framställs i svenska media. Denundersökta tidsperioden var det första halvåret under 2017, 1 januari till 1 juli. LÄS MER