Sökning: "gruvindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet gruvindustrin.

 1. 1. Stenhårda kvinnor som stannar inom gruvindustrin : Kvinnliga mellanchefers upplevelser av en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Henningsson; Isabelle Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnliga mellanchefers upplevelser av arbetstillfredsställelse, lojalitet mot organisationen och betydelsefulla faktorer för att vilja stanna kvar i en mansdominerad gruvindustri. Studien utgick från en kvalitativ metod och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar : Med en optimerad layout

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dujlo Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; layout optimering; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning : En fallstudie om acceptans och förståelse på operativ nivå i ett gruvföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Karlsson; Melinda Wixner; [2020]
  Nyckelord :Daily visual control; huddle; communication; production targets; understanding; acceptance.; Daglig visuell styrning; pulsmöte; kommunikation; produktionsmål; förståelse; acceptans.;

  Sammanfattning : Det finns många tidigare studier om hur kommunikation sker mellan strategisk och taktisk nivå samt problematiken med kommunikationen. Många studier visar att informationsspridning påverkar om en organisations mål kan uppnås och att acceptans och förståelse för informationen är viktigt för att det ska vara möjligt, däremot kan det skilja sig i olika typer av arbetsgrupper. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande utifrån prospektteorin : En scenariobaserad studie om risker och hållbara investeringar i gruvindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Melander; Caroline Stenvall; [2020]
  Nyckelord :Risk; Potential consequences; Risk aversion; Sustainable investments; Investors; Decision makers; Risk; Potentiella konsekvenser; Riskavsersion; Hållbara investeringar; Investerare; Beslutsfattare;

  Sammanfattning : Prospektteorin presenterades av Kahneman och Tversky år 1979. Teorin förklarar hur beslutsfattande sker under risk. Kahneman belönades år 2002 med Alfred Nobels Ekonomipris för sitt arbete inom beslutsfattande, riskbedömning och rationalitet. Hans forskning nådde den breda massan med boken Tänka, snabbt och långsamt. LÄS MER