Sökning: "Fyndigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Fyndigheter.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Processöversikt och effektivisering av gruvetablering enligt svensk lagstiftning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Amelie Björkman; [2023]
  Nyckelord :mining legislation; mining regulations; permit process; Viscaria; efficiency; bottlenecks.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metals and minerals are prerequisites for a modern and climate-neutral society. Domestic mining facilities are also an essential part of the Swedish national economy. Sweden has a unique bedrock and is one of Europe's largest producers. However, the willingness to invest in the Swedish mining industry has dropped over the last decade. LÄS MER

 3. 3. EBSD Investigation of High-Temperature Magnetite from Apatite-Iron-Oxide Deposits: Implications for the Formation of Giant Kiruna-Type Deposits

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Jens Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Kiruna-type deposit; electron backscattered diffraction; crystal settling; Fe-O systematics; crystal alignment;

  Sammanfattning : European iron production is to a large extent dependant on massive Kiruna type apatite-iron ore deposits. In this contribution, high-temperature magnetite samples from apatite-iron-oxide deposits are investigated by means of Electron Backscattered Diffraction. However, the origin of Kiruna-type deposits is still unresolved. LÄS MER

 4. 4. Three-dimensional modelling of the Källfallsgruvan iron oxide deposit, Riddarhyttan ore field, Bergslagen, Sweden: Integrating existing and new data to aid understanding of structural controls and mineral exploration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Edna Spahic; [2021]
  Nyckelord :Three-dimensional modelling; Mineral exploration; Bergslagen; Riddarhyttan ore field; Källfallsgruvan iron-oxide deposit;

  Sammanfattning : The Bergslagen ore province, located in the Fennoscandian shield in the south-central part of Sweden hosts several metallic mineral deposits, one of them being the Källfallsgruvan iron-oxide deposit in the Riddarhyttan ore field, situated in a high-strain shear belt denoted as the West Bergslagen Boundary Zone (WBBZ).  An accurate 3D geological model of the Källfallsgruvan iron-oxide deposit has been generated to aid understanding of the ore body geometries and calculating volume and tonnage. LÄS MER

 5. 5. Determining host rock protolith in an altered VMS deposit in the Rävliden area, North Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Zana Mataruga; [2016]
  Nyckelord :Rävliden; lithogeochemistry; immobile elements; protolith; alteration; Rävliden; lithogeokemi; immobila element; protolit; omvandlingar;

  Sammanfattning : The Rävliden mine is located in the Skellefte district in northern Sweden. In close proximity lays the Kristineberg deposit containing zinc, copper and lead ore which has been mined since the 1940’s. The district is rich in massive sulphide deposits and the mining history can be dated back to the 1920’s. LÄS MER