Sökning: "oral ulceration"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oral ulceration.

 1. 1. En utvärdering av omeprazolbehandling vid magsår hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lina Bogren; [2015]
  Nyckelord :gastric ulcer syndrome; magsår; omeprazol; behandling; häst; stomach ulceration; omeprazole; treatment; horse; equine;

  Sammanfattning : Diagnosticering av magsår hos häst har blivit allt vanligare de senaste åren med en förekomst på hela 90% inom vissa grupper. Alla hästar, oavsett ras och ålder, kan utveckla magsår men det är däremot inte alla hästar som uppvisar kliniska symtom. LÄS MER

 2. 2. Oralt skivepitelkarcinom på katt : uppkomst och förekomst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emil Nordh; [2014]
  Nyckelord :oralt; skivepitelkarcinom; katt; tumör; cancer; förekomst; uppkomst; riskfaktorer; oral; squamous cell carcinoma; feline; tumor; occurence; origin; risk factors;

  Sammanfattning : Oralt skivepitelkarcinom är den överlägset vanligast förekommande tumören i munhålan på katt och 10 % av alla tumörer som drabbar djurslaget består av denna cancerform. Lokala infiltrationer är vanliga medan metastasrisken till andra delar av kroppen är relativt låg. LÄS MER