Sökning: "personer med funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade orden personer med funktionsnedsättningar.

 1. 1. Om min bror har det bra, har jag det bra En kvalitativ enkätstudie om anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar och deras önskningar av socialt stöd för att förbättra bådas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Gunneflo; [2022-02-11]
  Nyckelord :Anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar; personer med funktionsnedsättningar; psykisk hälsa; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsens studie var att undersöka anhörigas önskningar av socialt stöd till de själva och till deras närstående med funktionsnedsättningar, för att förbättra bådas psykiska hälsa. Empirin bestod av kvalitativa enkätsvar ifrån anhöriga och enkätsvaren analyserades utifrån systemteori, nätverksteori samt lösningsfokuserad teori. LÄS MER

 2. 2. En tillgängligare mobilwebb för personer med finmotoriska svårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Westerlund; Tim Eklund Dafteke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag behöver varken offentliga eller privata aktörer tillämpa tillgänglighetsanpassningar på sina hemsidor när de besöks från smartmobilens webbläsare. Det finns inga krav på att vara inkluderande för människor med finmotoriska svårigheter eller rörelsenedsättningar som använder sin smartmobil för att nyttja internet. LÄS MER

 3. 3. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 4. 4. Öppen arbetsmarknad för alla? : En kvalitativ studie kring möjligheter och hinder för flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ali Mohammadi; Berker Burak Demirkapu; [2022]
  Nyckelord :PTSD therapy; PTSD treatment; PTSD unemployment; refugees migrants with PTSD; labor market; labor market; trauma; vocational program; work rehabilitation.; PTSD arbetslöshet; PTSD treatment; PTSD therapy; refugees migrants with PTSD; labor market; labour market; trauma; vocational program; work rehabilitation.;

  Sammanfattning : Arbete och en meningsfull sysselsättning är en rättighet för alla. Det bidrar till delaktighet, meningsfullhet och autonomi. För individer med utländsk bakgrund skapar arbete förutsättningar för att integreras i samhället, dock har många individer svårt att komma in i arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet vid boende i gruppbostad enligt LSS : En kvalitativ studie om stödpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Ardoris; [2022]
  Nyckelord :Participation; LSS; group home; intellectual disability; Delaktighet; LSS; gruppbostad; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The Support and Service Act (LSS) is a rights law that is intended to guarantee good living conditions for people with extensive and permanent disabilities. The law is intended to make it possible to receive support to be able to "live like others". LÄS MER