Sökning: "polyuretan"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet polyuretan.

 1. 1. Från tejp till tyg : en studie om hur processer utvecklatsför att tillverka tyg av reflextejp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Anonsen; Göran Jansson; [2020]
  Nyckelord :reflective tape; multilayer yarn; polymeric materials; shredding; twisting; heat fixation; reflextejp; flerskiktsgarn; polymera material; strimling; tvinning; värmefixering.;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att konstruera utrustning för att strimla, tvinna och fixera en flerskiktsfilm i form av reflextejp med avsikten att tillverka garn av den strimlade tejpen där garnet slutligen stickas och vävs till tyger. Avsikten är inte att utveckla reflexgarn eftersom existerande metoder finns för detta, utan att undersöka om garntillverkning från filmmaterial, eller i en förlängning, andra tvådimensionella material lämpar sig för garnproduktion. LÄS MER

 2. 2. Biobaserade material i fotbollsbenskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Gribbling; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; bio-based polymers; materials selection; Hållbar utveckling; biobaserade polymerer; materialval;

  Sammanfattning : I takt med att fossila resurser begränsas och allmänhetens krav på miljövänliga alternativ ökar, har utvecklingen av biobaserade plaster tagit fart. Nya framsteg i form av fler material, innovativa tillverkningsprocesser och förbättrade egenskaper har gjort att applikationsområdet nu sträcker sig från engångsartiklar med krav på nedbrytbarhet, till tekniska och ingenjörsmässiga applikationer. LÄS MER

 3. 3. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Development and 3D Printing of Intrinsically Stretchable Materials for Microsupercapacitors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Engman; [2020]
  Nyckelord :Stretchable electronics; Printed electronics; 3D printing; Direct Ink Writing; Additive manufacturing; Printed supercapacitor; Sträckbar elektronik; Tryckt elektronik; Friformsframställning; Direct InkWriting; Additiv tillverkning; Tryckt superkondensator;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a simple Direct Ink Writing (DIW) method for fabricating intrinsically stretchable microsupercapacitors as ef- fective on-chip energy storage devices for the emerging stretchable electron- ics. Using the printing method for fabricating intrinsically stretchable elec- tronic components remains a novel approach. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie av konventionellt och veganskt läder : Med hänsyn till ekonomi, funktionella egenskaper, miljö och etik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lukas Kågström; Anton Cederberg; [2020]
  Nyckelord :Konventionellt läder; veganskt läder; Piñatex; ekonomi; funktionella egenskaper; miljö; etik; hållbarhet; kromgarvat läder; vegetabiliskt garvat läder; pu-läder; reishi; garvning; mycoworks; greenwashing;

  Sammanfattning : Läderindustrin har funnits i flera århundraden och läder används ofta tack vare materialets slitstarka egenskaper. De senaste åren har kunskapen och även intresset kring hållbarhet och djurs rättigheter ökat. Detta har lett till ökande efterfrågan på veganska alternativ till läder. LÄS MER