Sökning: "post traumatic stress disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden post traumatic stress disorder.

 1. 1. THE TRAUMA-RELATED MENTAL HEALTH ISSUES OF FEMALE PRISONERS: THE NEED FOR TRAUMA-SPECIFIC INTERVENTION. A REVIEW OF THE LITERATURE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Wood; [2019]
  Nyckelord :Traumatic experience; Female prisoners; Unmet needs; Trauma-specific intervention;

  Sammanfattning : Mental illness is far higher among prisoners than in general populations, especially for female prisoners. Previous research has discovered that traumatic experience plays a crucial role in the development of psychiatric disorder and other mental health issues in female prisoners. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sadia Nasrati; [2019]
  Nyckelord :Bullying; Experiences; Nurse; Workplace; Arbetsplats; Mobbning; Sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga misshandeln : psykisk misshandel av barn och möjliga konsekvenser för vuxenlivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Hulthén; Anna Norstedt; [2019]
  Nyckelord :childhood; emotional abuse; mental health; nursing; outcomes;

  Sammanfattning : Background: Childhood emotional abuse can lead to mental illness. Research about emotional abuse is limited and therefore complicates the work of the nurse, since understanding of what emotional abuse means is of importance. LÄS MER

 5. 5. Lärares förståelse av PTSD bland vuxna elever med flyktingbakgrund : - en kvalitativ intervjuundersökning ur pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Eva Holmkvist; [2019]
  Nyckelord :trauma; språkinlärning; fokusgrupp; undervisningsmaterial; stödteknik; klassrumsmiljö; koncentration; minne;

  Sammanfattning : Many refugees and asylum-seekers have been exposed to traumatic events prior to resettlement. This study examines Swedish language teachers’ understandings of post-traumatic stress disorder (PTSD) among adult refugee students who need to learn the societal language to restart their lives. LÄS MER