Sökning: "postoperativ sårinfektion"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden postoperativ sårinfektion.

 1. 1. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 2. 2. Minskas postoperativa sårinfektioner av preoperativ kroppstvätt? : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rindestrand; Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Preoperativ kroppstvätt; postoperativ sårinfektion; huddesinfektionsmedel; klorhexidin; povidon-jodid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner är en stor kostnad för sjukvården och drabbar upp till en tredjedel av alla patienter som genomgår en kirurgisk operation. I Sverige samt internationellt följs riktlinjer för preoperativ kroppstvätt men är evidensgraden tillräckligt stark?  Syfte: Syftet var att undersöka om preoperativ kroppstvätt minskar postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Nyckelord :Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer där det sterila fältet äventyras intraoperativt : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sätermark; Anita Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Sterile field; Surgical Site Infection; Theatre Nurse; Qualitative; Erfarenheter; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Postoperativ sårinfektion; Sterilt fält;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar ett lidande för patienten och medför stora kostnader för samhället. En central del i operationssjuksköterskans arbete är att ge en säker vård och undvika patientskador i samband med operation. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av operationspersonalens arbetsdräkt i arbetet med att förebygga postoperativa sårinfektioner : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helene Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudie; postoperativ sårinfektion; operationspersonal; operationssal; kirurgisk arbetsdräkt; operationskläder; infektionskontroll.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid all kirurgi finns en risk att patienten drabbas av en postoperativ infektion, vilket orsakar ohälsa, ofta ett försämrat operationsresultat och ett ökat lidande för patienten. Operationssköterskan måste i sitt arbete ha kunskap om vilka metoder och åtgärder som minskar risken för postoperativ infektion. LÄS MER