Sökning: "psykisk sjukdom : Anhörigas upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden psykisk sjukdom : Anhörigas upplevelser.

 1. 1. En förändrad livsvärld : Upplevelsen av bipolär sjukdom ur anhörigas perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fereshta Haidar; Lamija Hodzic; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; anhöriga; upplevelser; livsvärld; sjuksköterska; stöd till anhöriga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar allt mer i samhället och påverkar inte bara personen med sjukdomen utan hela omgivningen. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas hårt då de får uppleva symtomen och de livsförändringar som medföljer. Närstående till personer med bipolär sjukdom påverkas av sjukdomens skovvisa karaktär. LÄS MER

 2. 2. Att leva med det oförutsägbara- Anhörigas erfarenhet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Andersson; Lisa Halonen; [2017-06-30]
  Nyckelord :Anhöriga; bipolär sjukdom; ensamhet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom kallades tidigare för manodepressiv sjukdom och innebär att den drabbade individen i perioder antingen är manisk eller depressiv. Att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom är förknippat med ett flertal svårigheter såväl psykiskt, fysiskt som socialt. LÄS MER

 3. 3. Fångad i någon annans verklighet : En kvalitativ studie om anhöriga till personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Khaled Farhad; Havjin Mohammadpour; [2017]
  Nyckelord :Mental illness; relatives; Psykisk ohälsa; anhöriga;

  Sammanfattning : According to the Social Services Act relatives have a fundamental right to receive support that facilitates the care of their related. In Sweden 1,3 million people regularly nurture, support and assist a related. With their knowledge and experience the relatives therefore plays an important role in the life of the related. LÄS MER

 4. 4. När anhörig blir vårdare åt en närstående med en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sanela Mujkanovic; Ellinor Ramot Andersson; [2017]
  Nyckelord :anhörigvårdare; demens; socialt stöd; isolering; strategier; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Demens är en obotlig sjukdom som leder till ett beroende för den drabbade. Idag finns över 160000 människor som har diagnos demens i Sverige och den siffran kommer att öka i framtiden. De drabbade behöver vård och omsorg och det har blivit vanligt att anhöriga står för den insatsen. LÄS MER

 5. 5. Med fokus på anhöriga : - en studie om anhöriga till personer med bipolär sjukdom och deras upplevelser av stöd, delaktighet och bemötande inom vård och omsorg.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andersson Matilda; Brådd Petra; Berglund Jennifer; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom psykisk ohälsa hamnar fokus oftast på vårdtagaren, och mycket forskning kring hur den anhörige får stöd och blir delaktig saknas. Syftet med denna studie avsåg att ta reda på anhörigas upplevelser angående stöd, delaktighet och bemötande i sin närståendes process hos de olika inblandade verksamheterna. LÄS MER