Sökning: "purgation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet purgation.

 1. 1. Patienters upplevelser inför koloskopiundersökning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Silvia Jörgensen; Lina Rittbring; [2017]
  Nyckelord :Interview study; Colonoscopy; Information; Preparation; Patients; Intervjustudie; Koloskopi; Information; Förberelser; Patienter;

  Sammanfattning : Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda symtom och eventuella sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen kan upplevas obehaglig och smärtsam samt kräver flera dagars förberedelser. LÄS MER

 2. 2. Räddning, men som genom eld. Hieronymus och Augustinus uppgörelse med Origenes som bakgrund till Beda Venerabilis syn på straff och rening efter döden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Pålsson; [2015]
  Nyckelord :Postmortem purgation; Purgatory; Origenist Controversy; universalism; misericordes; Jerome; Augustine; the Venerable Bede.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis has been to investigate the possible influence that Origen's eschatology, and above all his teaching of apokatastasis, has had for the Venerable Bede's teachings on postmortem purgation and punishment of the soul. The general question behind the work is what importance Origen's teachings has had for the later doctrine of Purgatory. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER