Sökning: "bowel preparation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bowel preparation.

 1. 1. Patienters upplevelser inför koloskopiundersökning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Silvia Jörgensen; Lina Rittbring; [2017]
  Nyckelord :Interview study; Colonoscopy; Information; Preparation; Patients; Intervjustudie; Koloskopi; Information; Förberelser; Patienter;

  Sammanfattning : Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda symtom och eventuella sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen kan upplevas obehaglig och smärtsam samt kräver flera dagars förberedelser. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the native starch-ethyl cellulose film coating for colon targeting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Mohamed Esmael; Ali Majid; [2016]
  Nyckelord :starch; colon delivery; pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry;

  Sammanfattning : The aim of this study was to optimize a function starch-ethyl cellulose film for targeting the therapeutically active substance to the colon in the disease state for patients suffering from inflammatory bowel diseases. This study includes: • The preparation of the polymeric films and the investigation of the characterization (for example mechanical properties, water uptake, dry mass loss, and microscopy analysis) for these prepared film coatings. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Different Extraction- and Analysis Methods for Calprotectin in Feces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Kocere Kurdé Akgun; [2012]
  Nyckelord :Calprotectin; Inflammatory marker; IBD; ELISA; rapid test;

  Sammanfattning : BackgroundCalprotectin is a protein expressed in the cytoplasm inside the neutrophile granulocytes. During inflammatory bowel disease (IBD), the neutrophile granulocytes are involved in a complex interaction at the inflammatory area where they die and release their content into the intestinal lumen. LÄS MER