Sökning: "röntgensjuksköterska intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden röntgensjuksköterska intervjustudie.

 1. 1. Röntgensjuksköterskors upplevelse av stress under covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Miriam Alakade; Rasmus Areskog; [2021]
  Nyckelord :X-ray nurse; experiences; stress; pandemic; covid-19; Röntgensjuksköterska; upplevelser; stress; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan i början av 2020 har världen drabbats av covid-19-pandemin som har en negativ påverkan på anställdas välbefinnande. Enligt flertal studier har pandemin resulterat i negativa bieffekter såsom stress, depression och utbrändhet. LÄS MER

 2. 2. Strålsäkerhet inom konventionell röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Cattlin Marques; Nildén Tanya; [2021]
  Nyckelord :radiation safety; radiographer; education; patient safety; strålsäkerhet; röntgensjuksköterska; utbildning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög kompetens hos röntgensjuksköterskorna är essentiellt för att upprätthålla hög patient- samt personalsäkerhet inom strålskydd. Ett flertal studier har undersökt röntgensjuksköterskans kunskap och behov av vidareutbildning ur olika aspekter. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan förbättra CT trauma : Röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Ali Hosseinzade; [2020]
  Nyckelord :CT-trauma; traumaomhändertagande; flödeshinder; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för fastställande av skadans omfattning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jessica Jonsson; Sara Carlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational stress; radiographer; work load; arbetsrelaterad stress; röntgensjuksköterska; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals are often the subject to occupational stress, the professional radiographer is no exception. Occupational stress has been seen as a predictor to burn outs amongst radiographer and may jeopardise the patients’ safety during radiologic examinations. LÄS MER

 5. 5. Behov och förutsättningar till kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Erik Wu; Elina Nordin; [2017]
  Nyckelord :radiographer; skills development; radiology department; röntgensjuksköterska; kompetensutveckling; röntgenverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket röntgensjuksköterska är under ständig utveckling i Sverige gällande kompetensutveckling. Internationellt sett finns det många vägar att gå för röntgensjuksköterskor. Man kan till exempel vidareutbilda sig beskrivande radiograf. Utbildningarna har uteslutande gett positiva resultat. LÄS MER