Sökning: "Jenny Beck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Beck.

 1. 1. UNG: Allians i vägledd iKBT för ungdomar med depression och samsjuklighet : - En prediktionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Jenny Holmlund; Johanna Lindegaard; [2017]
  Nyckelord :Allians; chatt; depression; ungdomar; UNG; internetbehandling; iKBT; vägledd; prediktion;

  Sammanfattning : Inom ramen för UNG-projektet avsåg föreliggande studie undersöka alliansens betydelse i vägledd iKBT för ungdomar mellan 15-19 år med depression och samsjuklighet. Vidare ämnade studien undersöka alliansens utveckling under behandlingens gång. LÄS MER

 2. 2. Hur mår dagens ungdomar? Förändring av självkänsla över tid och kopplingen till psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Leo; Emma Persson; [2012]
  Nyckelord :adolescent’s self-esteem; Beck ungdomsskalor; ”Jag tycker jag är”; psykisk ohälsa; ungdomars självvärdering; ungdomars självkänsla; mental health; ”I think I am”; Beck Youth Inventories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to compare adolescents’ levels of self-esteem 2011 with results obtained in a similar sample 1981-83 and 1993. Levels of self-esteem among thirteen and fifteen year olds in 2011 were compared with results from 1981-83, and levels of self-esteem among seventeen year olds in 2011 were compared with results from 1993. LÄS MER

 3. 3. Container Security Initiative - En diskursanalys utifrån teorier om det il/legala

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Sörby; [2008]
  Nyckelord :Container Security Initiative; illegal trade; militarization of global trade; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Container Security Initiative was launched in 2002 by the US Customs and Border Patrol in order to secure the global flow of containers destined for USA. This thesis attempts to analyze Container Security Initiative in relation to a possible future scenario made by the weapons industry where the state's global traderoutes are being subject to militarization. LÄS MER