Sökning: "reader software"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden reader software.

 1. 1. Produktutveckling av verktyg för brunnslocksöppning

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aldo Akhonen; Alexander Haile; [2023]
  Nyckelord :Rännstensbrunnslock;

  Sammanfattning : Följande examensrapport är resultatet av ett examensarbete på grund c-nivå på högskoleingenjörsprogrammet innovation och produktdesign vid Mälardalens universitet för Eskilstuna kommun. Examensarbetet handlar om en produktutvecklingsprocess för att ta fram en brunnslockslösning avsedd att förbättra tillvägagångsmetoden för att lyfta rännstensbrunnslock. LÄS MER

 2. 2. Parametrisk design i tidiga skeden för en hållbar byggprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josef Akbary; Maya Mohammad; Nicola Blazevski Peterson; [2023]
  Nyckelord :Parametrisk design; förstudie; hållbarhet; hållbar utveckling; BIM; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en stor del av samhällsutvecklingen, inte minst i byggbranschen som står inför allt ökade krav på hållbarhet och hårdare konkurrens. Påskyndad digitalisering argumenteras vanligtvis för att möjliggöra ökad produktivitet, effektivitet och till att förbättra ökade samarbeten mellan olika aktörer. LÄS MER

 3. 3. Sonification of Data - A Usability Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Jacob Kristensson; [2023]
  Nyckelord :sonification; mappings; auditory characteristics; usability; visual impairment; screen-reader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sonification is a technique that allows people with visual impairment to listen to information that is normally available visually such as in graphs. Not all information is available for people with visual impairment and sonification is not a standard in all places where information is showed, so developing a sonification tool that provides an intuitive experience with easily interpreted data would help a lot of people. LÄS MER

 4. 4. Understanding Attitudes of People with Disabilities Towards Group Physical Activity and A Digital Platform That Promotes It

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fabian Paier; [2023]
  Nyckelord :universal design; attitudes; physical activity; universell utformning; attityder; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : The aim of this report is to explore the research space surrounding the attitudes of people with disabilities towards groups sports and a software application that supports them. After briefly introducing the reader to how people with disabilities are often facing health issues and barriers to be physically active, the report discusses previously conducted research regarding attitudes, sports, technology, and universal as well as accessible design. LÄS MER

 5. 5. The Sisyphean Climb Quantifying Robotic Process Automationwith Agile Methodologies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study explores the integral stages involved in the implementation of Robotic Process Automation within organizations, drawing parallels with established practices in software engineering,particularly the Agile methodology. Much like Sisyphus eternally pushing his boulder uphill, the continuous nature of business development requires ongoing effort and constant adaptation. LÄS MER