Sökning: "regional sustainable development"

Visar resultat 11 - 15 av 238 uppsatser innehållade orden regional sustainable development.

 1. 11. Tunnelseende på hållbarhet - en diskursanalytisk studie av hållbarhetsbegreppet i relation till Västlänken

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Pobiega; Ida Ploman; [2019]
  Nyckelord :Västlänken; hållbarhet; diskurs; policy; Bacchi; regionförstoring; sustainability; discourse; region enlargement;

  Sammanfattning : Göteborgs stad står inför en av sina största infrastrukturinvesteringar i modern tid - en åtta kilometer lång järnvägstunnel under staden i form av Västlänken. Västlänken presenteras i sammanhanget som den hållbara lösningen för att uppnå ambitionen om regionförstoring. LÄS MER

 2. 12. Disaggregating economic inequality from space

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Neija Maegaard Elvekjær; [2019]
  Nyckelord :Visible Infrared Imaging Radiometer Suite VIIRS ; night-time lights; Gross Domestic Product GDP ; economic inequality; regional inequality; spatial inequality; Gini coefficient; spatial scale; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reducing inequality is number 10 of the United Nations sustainable development goals. Inequality in society affect economic growth, development and poverty reduction, and through these indirectly affect environmental degradation, food security and other major problems facing society today. LÄS MER

 3. 13. Landsbygdens behov, förutsättningar & möjligheter för ett landsbygdsavtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Mikaela Scherdin; Johanna Örnehag; [2019]
  Nyckelord :Rural; rural development; urban environment agreements; rural agreements; Trafikverket; landsbygdsutveckling; stadsmiljöavtal; landsbygdsavtal;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett levande land är att alla delar av landet prioriteras. Trots olika behov, förutsättningar och möjligheter är det av viktigt att ge likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. LÄS MER

 4. 14. Mr. Zenawi's "green legacy" - promoting inclusive growth?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Macha Epp; [2019]
  Nyckelord :Green economy; Sub-Saharan Africa; discourse analysis; social inclusiveness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current state of our environment is alarming. Increasing natural disasters worldwide and rising pollution levels made a conventional economic growth model illogical to abide by. Alternative growth models are of actuality, with the Green Economy being the most popular. LÄS MER

 5. 15. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER