Sökning: "reproductive behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden reproductive behavior.

 1. 1. Sexuell hälsa hos personer som lever med HIV : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Jonsson; Jessica Glantz; [2023]
  Nyckelord :HIV-positive diagnosis; Sexuality; Sexual health; Well-being; HIV-positiv diagnos; Sexualitet; Sexuell hälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Globalt uppskattas 38 miljoner människor att leva med HIV. Normer, fördomar och stigma påverkar välmåendet hos personer som drabbas. Tillgång till prevention och behandling varierar världen över. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att bli utsatta för våld i nära relation under graviditeten : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Gonzalez Ramos; Lina Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Pregnancy; Women; Experience; Intimate partner violence; Graviditet; Kvinna; Upplevelse; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och mörkertalet är högt. Majoriteten av de som utsätts för våldet är kvinnor och våldsutövaren är oftast en man som hon har eller har haft en relation med. LÄS MER

 3. 3. Abortion Rights in Poland: EU and Oppositional Groups vs Law & Justice and the Socialization of Human Rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Poland; Law Justice; EU; Federa; Abortion;

  Sammanfattning : Abstract: This thesis is investigating the situation regarding abortion in Poland since the conservative party Law & Justice came into power. It does so by applying the theory of socialization of human rights, developed by Risse, Ropp & Sikkink (1999). LÄS MER

 4. 4. The Effects of Fertility on Intrahousehold Resource Allocation and Women’s Bargaining Power - Evidence from Nigeria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Rego Monteiro; [2022]
  Nyckelord :fertility; reproductive behavior; female empowerment; bargaining power; development; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes the impact of reproductive outcomes on women's participation in their family's decision-making and on the share of the household's resources allocated to them. It also examines the effects on labor, time use, and health-related outcomes. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av digivningsbeteende hos korsningssuggor : en pilotstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nellie Rosenwall; [2022]
  Nyckelord :Sugga; raskorsning; digivningsfrekvens; digivningslängd; beteende;

  Sammanfattning : Differences in breeding goals in pig production have led to maternal breeds have a higher selection pressure on reproductive traits and paternal breeds have been focused on meat quality. In maternal breeds, this has led to an increase in the number of born piglets, but this is not something that all farmers desire as this put pressure on both the sow and the farmer. LÄS MER