Sökning: "rights holders"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden rights holders.

 1. 1. Open Innovation or Anti-Competitive Abuse? A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under European Union Competition Law

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lukas Wenger; [2023-08-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patent Pledges can be defined as “voluntary commitments by patent holders to limit enforcement of their patents, made to the public or large segments of specific markets”. In terms of IP strategy, it is a relatively new strategy, only having a history of 20 or so years. LÄS MER

 2. 2. EU Copyright and Competition Law - "Under which conditions may a refusal to license copyright-protected content constitute an abuse of a dominant position?"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ariana Qerimaj; [2023]
  Nyckelord :EU; Copyright Law; Competition Law; Intellectual Property Rights; Article 102 TFEU; Magill; IMS Health; Refusal to license; Abuse of dominant position; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic that this thesis aims to investigate is that of the intersection of intellectual property rights (more specifically copyright) and EU competition law. The research is carried out with the purpose of exploring the following two questions; namely to what extent the interest of further competition is reflected internally within the scope of copyright protection, as well as, under what conditions a refusal to license a copyright-protected work constitutes an abuse of a dominant position according to Article 102 TFEU. LÄS MER

 3. 3. Barn <3 Rösträtt=? : Figurationer om rösträtten, rösträttsbärare och icke rösträttsbärare

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofi Frid; [2023]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Figurationer; Dialogisk intervju; Rösträtt; Rösträttsbärare; Icke rösträttsbärare; Rösträtten; Barndomshistoria; Posthumanism; Narrativ analys; Kreativ analysmetod; Onto-epistomologi; Agentskärning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka figurationer om rösträtten, rösträttsbäraren och icke rösträttsbäraren som framkommer i samtal med barn. En vägledande fråga för studien har varit att lyfta barns röster i egenskap av att de dels är exkluderade från att delta i rösträtten, dels för att det finns en avsaknad av barns egna röster inom forskning om rösträtten. LÄS MER

 4. 4. Singapore Sling - En cocktail av diskriminering : En jämförande studie av diskriminering av migrantarbetare under covid-19 pandemin utifrån T.H Marshalls teorier om medborgarrättigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Göterfelt; [2023]
  Nyckelord :Singapore; Migrant Workers; Covid-19; T.H Marshall; Social Rights; Pandemic; Discrimination;

  Sammanfattning : The study investigates the discrimination of migrant workers in Singapore during the Covid-19 pandemic. The singaporian government applied different pandemic restrictions for migrant workers in contrast with other visa holders during the whole pandemic, ranging from quarantines to pass applications. By using the theories of T. LÄS MER

 5. 5. Tomträttens potential i att avhjälpa bostads- & markbristen

  Kandidat-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Isak Ljungström; [2023]
  Nyckelord :Land Right; Densification; Properties; Development; Housing Crisis; Tomträtt; Förtätning; Fastigheter; Exploatering; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om förfarande vid förtätning på fastigheter som besväras av tomträtt har potentialen att avhjälpa den rådande bostads- och markbristen. Jordabalken innehåller i sitt 13:e kapitel, bestämmelser om tomträtt. En nyttjanderätt till en allmänt ägd fastighet i obestämd tid mot en avgäld i pengar. LÄS MER