Sökning: "risk USA"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden risk USA.

 1. 1. Vad påverkar skuldsättningen vid högbelånade företagsförvärv : En kvantitativ studie av skuldnivåer vid svenska företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Fromell Norberg; [2024]
  Nyckelord :Leverage buyout; Capital Structure; Market Timing; Pecking order theory; Reputation; Private Equity; Högbelånade företagsförvärv; kapitalstruktur; marknadstajming; hackordningsteorin; rykte; riskkapitalbolag.;

  Sammanfattning : Syfte: Utvecklingen av skuldsatta företagsförvärv har genomgått betydande förändringar sedan fenomenet först introducerades på 1980-talet, både vad gäller den totala skuldnivån och val av skuldinstrument. Tidigare forskning erbjuder flera alternativa förklaringar till vad som påverkar skuldsättningen. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om dagens tillgänglighet av droger samt risk-/ och skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Edfeldt; Klara Håkanson; [2024]
  Nyckelord :adolescent; youth; drug use; normativity; group-behavior; peer-influence; social media; social learning; availability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine drug availability and social risk- and safety factors regarding adolescents' drug use. The method used for this study was a survey, with 140 students from Helsingborg's high schools as respondents, allowing a quantitative analysis. The theory used in this study was Albert Bandura's social learning theory. LÄS MER

 3. 3. GDPR Compliance in EU-US Data Transfers - Examining the impact of the EU Commission’s 2023 adequacy decision on surveillance risks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Kidwell; [2024]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; Adequacy Decision; EU Commission; Surveillance law; Third country data transfers; US intelligence agencies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International data transfers serve to support the global economy, facilitating international collaboration and economic expansion. However this increased productivity comes at a cost, namely amplified personal data privacy and security risks. LÄS MER

 4. 4. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Veronica Lennefors; Linnéa Saiduddin; [2023]
  Nyckelord :vattendistribution; vattenhantering; vattenbrist; klimatförändringar; ursprungsbefolkning;

  Sammanfattning : Sverige har hittills varit relativt förskonade från vattenproblematik, men det extrema väder orsakat av klimatförändringarna gör att även vi kan utsättas för bristande tillgångar på färskvatten och de sociala konsekvenser som medföljer. Ett sätt att förbereda oss i kampen mot det förändrade klimatet och dess konsekvenser kan vara att studera extrema kontexter, områden som redan idag visar på resultatet av klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. En stärkt aborträtt? – En rättslig analys av livsduglighetsbegreppet i dagens abortlagstiftning – Vilka fördelar och nackdelar finns med en grundlagsskyddad aborträtt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Linder; [2023]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; rättsvetenskap; law; medicinsk rätt; health law; abort; abortion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of abortion has long been a controversial issue consisting of diffi-cult legal and ethical questions. In 2021, Poland introduced new restrictive laws which severely restricts women’s right to abortion. The verdict from the Supreme Court of the United States in the case of Dobbs v. Jackson in 2022 overturned the verdict of Roe v. LÄS MER