Sökning: "sammanställning av intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden sammanställning av intervju.

 1. 1. “Det var första gången jag märkte att jag gjorde på ett annat sätt” : En kvalitativ och deskriptiv studie om upplevelsen av en internetbaserad stresshanteringskurs utifrån CFT hos vård- och omsorgspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tilda Widegren; Ludvig Wärnsten; [2021]
  Nyckelord :stress management; care and nursing staff; Compassion-focused Therapy CFT ; course experience; internet-based course; stresshantering; vård- och omsorgspersonal; Compassionfokuserad terapi CFT ; kursupplevelse; internetbaserad kurs;

  Sammanfattning : Vård- och omsorgspersonal påverkas i dagsläget av hög stressrelaterad ohälsa, samtidigt som få interventioner implementeras för att hantera det. Studiens syfte var att utforska vård- och omsorgspersonals upplevelse av en internetbaserad stresshanteringskurs utifrån compassionfokuserad terapi med fokus på kursens genomförbarhet och hur den påverkat hantering av arbete och vardagligt liv. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingsarbetet av Easyswitch 2.0

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Erik Söderlind; Daria Tregubenkova; [2020]
  Nyckelord :Växeldriv; RAMS; kravspecifikation; Easyswitch; införandeprocess.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2008, a feasibility study was started to introduce new railway switches and point machines in the Swedish Transport Administration's standard assortment in connection with the Innotrack project. In 2009, the company Vossloh won the contract with the point machine Easyswitch 1.0. The point machine would be installed together with 60E-switches. LÄS MER

 3. 3. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av delaktighet hos elever med funktionsnedsättning inom autism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Apelfjord; [2018]
  Nyckelord :Autism; delaktighet; inkludering; lärande; samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) upplever delaktighet i sin skolsituation. Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk ansats och utgår från ett relationellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linus Christensson; [2017]
  Nyckelord :lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Sammanfattning : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. LÄS MER