Sökning: "skönlitteratur"

Visar resultat 11 - 15 av 1149 uppsatser innehållade ordet skönlitteratur.

 1. 11. Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabella Wannstam; [2020]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; kommunikation; läsförståelsestrategier; läsinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wannstam, Isabella (2020). Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 12. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 3. 13. Läromedel och kunskapskällor i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mallak Khdir; Martin Wadlund; [2020]
  Nyckelord :kunskapskällor; kunskapsutveckling; Läromedel; Läroböcker; Digitala läromedel; Skönlitteratur; Berättelser; Undervisning; SO-undervisning; Multimodalt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares förhållningssätt, attityder och användning av läromedel i det multimodala klassrummet. Vi vill med vår undersökningar ta reda på vilka sätt tre olika läromedel används för att främja elevers kunskapsutveckling och förståelse i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. LÄS MER

 4. 14. Läsförståelse och identitet genom läsning : En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; identitet; läsförståelse; boksamtal;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. LÄS MER

 5. 15. Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agnes Simonsen; [2020]
  Nyckelord :Lucas Ruiz; El esquiador de fondo; tempus; perfekt; tempusväxling; översättning; litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER