Sökning: "slackers"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet slackers.

 1. 1. Nätaktivism – Slackers eller individer med möjlighet att påverka sin omgivning?

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Netzell; Marko Stankovic; [2012-09-25]
  Nyckelord :Slacktivism; Internet; SOPA; Go Daddy; Reddit; Bojkott;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to look to the organization of people through social media and the Internet. Our study was conducted with a current event in focus. We began our study by examine the protests that had arisen as a result of that the American proposed law called "Stop Online Piracy Act" (SOPA)was presented. LÄS MER

 2. 2. Hur varumärken uppfattas av subkulturer : En fallstudie om företaget WeAretheSuperlativeConspiracy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Anna Kikabidze; [2012]
  Nyckelord :Skateboardkulturen; WeSC;

  Sammanfattning : WeSC är ett företag som grundades 1999 av Greger Hagelin, en förre detta skateboardåkare som ville skapa ett nytt koncept; kombinationen streetwear med fashion. WeSC står för WeAretheSuperlativeConspiracy, och innebär en överlägsen konspiration med människor som gör något riktigt bra. LÄS MER

 3. 3. Those who slack, teach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Simon Sverin; [2012]
  Nyckelord :slacker; slackers; slackerism; advice; teacher; mentor; film; the junglebook; true grit; aristocats; sideways; little miss sunshine; drunken master; star wars; the lion king; city of angels; surf s up; clerks; notting hill; office space; finding nemo; the descendants; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This analysis explores the seemingly paradoxical and fairly common phenomenon occurring in films where underachieving slacker characters are portrayed as good role-models giving advice to ambitious protagonists aspiring success. By juxtaposing 15 diverse films in which a slacker helps the protagonist, observations of similarities and explications concludes this investigation to four categories concerning suggestions to why slackerism is commonly attributed to film mentors. LÄS MER