Sökning: "sleep disturbing factors"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sleep disturbing factors.

 1. 1. Patienters upplevelse av sömn på sjukhus - omvårdnad och miljö : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophia Lilliu; Caroline Gideback; [2019]
  Nyckelord :sleep deprivation; hospital; environment; patient experience; nursing care; sömnbrist; sjukhus; miljö; patientupplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnen har många viktiga funktioner. Det är bland annat under sömnen kroppen återhämtar sig. Vid inläggning på sjukhus upplever patienter att sömnen störs. Sömnstörning påverkar läkningsprocessen negativt. LÄS MER

 2. 2. Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Jarl; Elin Rehnqvist; [2018]
  Nyckelord :Sleep; intensive care unit; intensive care; nurse; patient; sleep disturbing factors; Sömn; intensivvårdsavdelning; intensivvård; sjuksköterska; patient; sömnstörande faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. LÄS MER

 3. 3. Jag behöver få sova! : Interventioner för att främja sömn hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Frendin; Diana Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Intensive care unit; sleep deprivation; interventions; Intensivvårdsavdelning; sömnbrist; interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och bör därför tillgodoses hos patienter som vårdas på sjukhus. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever dock ofta upprepade avbrott på sömnen och sömnbrist vilket kan leda till både fysiska och psykiska negativa konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Att sova på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Friberg; Emma Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Sleep; patients perceptions; hospitalization; hospital environment; sleep disturbance; factors; Sömn; patienters upplevelser; sjukhusvistelse; sjukhusmiljö; sömnstörningar; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen har stor betydelse för återhämtning vid sjukdom och bevarande av god hälsa. Många gånger skiljer sig vårdmiljön från patienternas normala omvärld och möjligheten för inlagda patienter att påverka sin sovsituation är ofta liten. LÄS MER

 5. 5. Sömnkvalité hos patienter : Vilka faktorer påverkar sömnen under sjukhusvistelsen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mimoza Bytyqi; Gabriella Skanshed; [2011]
  Nyckelord :Sleep; patient; hospital; environment; nursing; Sömn; patient; sjukhus; miljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen har en viktig betydelse för hälsan hos både friska och sjuka individer. Under sjukhusvistelsen upplever patienter besvär med sömnen och dessa besvär underskattas ofta av sjukvårdspersonalen. LÄS MER