Sökning: "Vårdmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet Vårdmiljö.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners upplevelser av vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Nordström; Carl-Johan Svenlin; [2023]
  Nyckelord :Transgender persons; Health care staff; Knowledge; Lack of knowledge; Treatment; Health care environment; Experience; Transpersoner; Vårdpersonal; Kunskap; Kompetensbrist; Bemötande; Vårdmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa i jämförelse med övrig befolkning. I enlighet med lagar och konventioner har alla människor rätt till jämlik och adekvat vård. Sjuksköterskor behöver bred kompetens för att kunna ge hälsofrämjande och likvärdig vård. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad i en digital vårdmiljö – Psykiatrisjuksköterskors upplevelser En intervjustudie i sviterna av pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Luna Karamehic; Ida Walldorf; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; telepsykiatri; digitala vårdtjänster; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskor har tidigare upplevt både hinder och möjligheter med digitala vårdtjänster. Implementeringen av dessa tjänster har inom psykiatrin gått långsamt fram trots evidens för att de kan vara motsvarande fysiska besök. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med bipolärsjukdom upplever mötet med vården : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Fredriksson; Tilda Ahlström; [2023]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; psykisk sjukdom; sjuksköterska; självbiografier; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom drabbar cirka två procent av befolkningen i Sverige. Sjukdomen består av maniska och depressiva episoder, som ofta behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel. LÄS MER

 5. 5. NÄR LIVET EBBAR UT : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede inom en somatisk vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Olofsson Marminge; Karin Halldin; [2023]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; erfarenheter; livets slutskede; sjuksköterskor; somatisk vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede syftar till att lindra lidande och främja väl­befin­nande för den unika patienten och dess närstående. Sjuksköterskor bör vårda caritativt och personcentrerat gentemot patienten, samt stödja närstående under och efter dödsfallet. LÄS MER