Sökning: "Sömnkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Sömnkvalitet.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Gustafsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktiviteter i vardagen; arbetsterapi; psykisk ohälsa; sömn; sömnkvalitet; tyngdtäcke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga. LÄS MER

 3. 3. Sover vi Bättre med Mobiltelefonen Utanför Sovrummet? Influerar ens grad av Nomofobi Resultatet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Erik Sund; [2021]
  Nyckelord :mobiltelefon; smartphone; sömnkvalitet; sömndagbok; nomofobi;

  Sammanfattning : Den givna studien undersökte experimentellt om att sova med sin mobiltelefon utanför sovrummet påverkar sömnkvaliteten, jämfört med mobiltelefonen bredvid sängen. Sömnkvalitet mättes genom total sömntid per natt samt en variabel för självskattad sömnkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Sömnkvalitet hos patienter inlagda på sjukhus : en litteraturöversikt ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anitah Kisakye; Eleni Negash; [2021]
  Nyckelord :Patients; Sleep; Sleep quality; Hospital environment; Experience; Patienter; Sömn; Sömnkvalitet; Sjukhusmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund För människan är sömn ett grundläggande behov och därmed en förutsättning för överlevnad samt för upplevelsen av välbefinnande. Sömn spelar en viktig roll i olika livssituationer och påverkar både mental och fysisk hälsa såväl som immunförsvaret. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan sömnbesvär och fysisk aktivitet hos datorspelande vuxna. : En icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :David Sandberg; Frölich Carl; [2021]
  Nyckelord :gaming; physical activity; sleeping problems; insomnia; screen time; sedentary time;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datorspel kan ge en ökad dagtrötthet och försämrad sömnkvalitet hos individer som spelar mer än 2h/dag. Fysisk aktivitet har en akut positiv inverkan på många delar i sömnen såsom sömnkvalitet och dagtrötthet. LÄS MER