Sökning: "smärtans olika dimensioner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden smärtans olika dimensioner.

 1. 1. Icke farmakologisk smärtlindring : -Effekten av musik och beröring som kompletterande smärtlindring inom palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cassandra Fält; Catrin Steinberger; [2019]
  Nyckelord :Smärta; palliativ vård; komplementär medicin; massage; musikterapi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kan förklaras som lindrande vård och ges när kurativ behandling inte längre har någon effekt. Behandlingen inriktar sig på att ge livskvalité och smärtlindring. Syfte: Syftet är undersöka de komplementära metoderna musik och beröring som smärtlindrande effekt för personer i palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder och dess påverkan på patienter vid smärta : En litteraturöversikt gällande smärtlindring inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Ida Wassborg; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Pain; Pain relief; Non-pharmacological nursing measures; Palliativ vård; Smärta; Smärtlindring; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett flerdimensionellt begrepp som berör fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella dimensioner av människan. Inom den palliativa vården är smärta ett vanligt förekommande symtom. LÄS MER

 3. 3. Den 7:e grundkänslan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Ema Nilsson; [2017-06-08]
  Nyckelord :korsett; smärta; textil konst;

  Sammanfattning : I have in my thesis lit pain and its various dimensions of man. The pain could be seen as the seventh of the six basic emotions. All people on earth are sharing this, and is deeply interwoven with other feelings and how it is to be human. I have in my work examined how I can convey an experience related to pain through my process and materials. LÄS MER

 4. 4. Att möta smärta : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med smärta inom palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Holm; Emma Söderhäll; [2014]
  Nyckelord :Pain; pain relief; nurse; nursing; palliative care.; Smärta; smärtlindring; sjuksköterska; omvårdnad; palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett mångfacetterat begrepp och det vanligaste symtomet inom palliativ vård. Begreppet innefattar såväl fysisk, psykisk, social som existentiell smärta. LÄS MER

 5. 5. Det gör ont! – en litteraturstudie om att leva med långvarig smärta

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Camilla Olsson; Therese Olsson; [2007-05-11]
  Nyckelord :Långvarig smärta; begränsningar i dagligt liv; livskvalité; coping; stöd;

  Sammanfattning : Introduktion. Många personer med långvarig smärta upplever en minskad livskvalité. Som blivande sjuksköterskor kommer vi i vår yrkesroll att träffa många patienter med långvarig smärta och det är därför nödvändigt för oss att ha kunskap om patienternas upplevelser av att leva med långvarig smärta. Bakgrund. LÄS MER