Sökning: "socio-economic vulnerability"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden socio-economic vulnerability.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 3. 3. Urban infrastructure inundation risk from permanent sea-level rise scenarios in London (UK), Bangkok (Thailand) and Mumbai (India): A comparative analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shawn Pace; [2021]
  Nyckelord :Geography; GIS; Climate Change; Sea-Level Rise; Urban Infrastructure; DEM; London; Mumbai; Bangkok; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to anthropogenically created climate change, global cities are facing inundation by rising sea levels. This study aimed to fill knowledge gaps in understanding the exposure of urban infrastructure such as roads, railways, buildings and parks to sea-level rise (SLR) scenarios, and how this would affect local populations. LÄS MER

 4. 4. Socioekonomiska skillnaders påverkan på fältarbete riktat mot ungdomar : En jämförelsestudie mellan förutsättningar för fältarbete riktat mot ungdomar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Felicia Nester; [2021]
  Nyckelord :Field work; Youth issues; Socio-economic vulnerability; Fältarbete; Ungdomsproblematik; Socioekonomisk utsatthet;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt är att göra en jämförelse mellan hur förutsättningar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område påverkar fältarbete riktat mot ungdomar. Bakgrunden till studien är bristen på tidigare forskning och det kunskapsglapp som finns om fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Känslighet och anpassningsförmåga inför värmeböljor i Östergötland : En studie om klimatrelaterad sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Sara Berg; Julia William-Olsson; [2021]
  Nyckelord :sensitivity; contextual vulnerability; adaptive capacity; heatwave; climate adaptation; känslighet; kontextuell sårbarhet; anpassningsförmåga; värmebölja; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Värmeböljor i Östergötland förväntas bli mer frekvent förekommande och med en större intensitet. Klimat- och sårbarhetsanalyser används som underlag för klimatanpassningen i länet, men det saknas en enhetlig definition av vad klimatrelaterad sårbarhet innebär. LÄS MER