Sökning: "spädbarns sömn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden spädbarns sömn.

 1. 1. Spädbarns föräldras jakt på sömnen : En analys av tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sjöberg Leigard Emelie; [2017]
  Nyckelord :Expertsystem; Risk; Spädbarn; Sömn; Sömnproblem; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studien inriktar sig på tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn. Det finns idag i de västerländska kulturerna ett flertal olika sömnmetoder för småbarnsföräldrar att tillämpa på sina spädbarn som anses ha sömnproblem. LÄS MER

 2. 2. BVC-sköterskors erfarenheter och reflektioner kring föräldrastöd rörande spädbarns sömn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Svensson; [2015]
  Nyckelord :child health care nurses; infant sleep; infant sleep problems; interview study; parental support; BVC-sköterskor; föräldrastöd; intervjustudie; spädbarns sömn; spädbarns sömnproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund: För föräldrarna till ett spädbarn har barnets sömn stor betydelse. BVC-sköterskan är den som främjar barns hälsa och ger föräldrastöd. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelse av att ge råd till spädbarnsföräldrar angående barnets sömn : Introducering av informationsmaterial

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Björklund; Johanna Fredelund Pedersen; [2014]
  Nyckelord :Samsovning; rådgivning; spädbarn; sömn;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to examine health professionals´ experiences of giving advice regarding sleep to parents of infants and to perform and evaluate an intervention in the form of introducing information about the sleep of infants.Method: The study was designed as an intervention study with a qualitative approach where data was collected from two focus groups in the form of interviews. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie om spädbarns skrik, sömn, matvanor och avföringsmönster i Thailand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Adler; Anna Von Essen; [2014]
  Nyckelord :Spädbarns skrikande; matning; sömn; avföringsmönster; Thailand; dagbok.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Skrikande är en av den vanligaste orsaken till att spädbarnsföräldrar söker hjälp i sjukvården. Få studier mäter spädbarnsskrik i icke-västerländska länder, såsom Thailand. Studiens syfte var att belysa friska spädbarns skrik, sömn, matvanor och avföringsmönster i Thailand. LÄS MER