Sökning: "Linda Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linda Björklund.

 1. 1. Under varje sten växer ensamheten :

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christine Bergkvist Björklund; [2020]
  Nyckelord :Litteratur; skönlitteratur; prosa; relationsroman;

  Sammanfattning : Året är 1995. Det handlar om Eva. Hennes sambo Thomas har lämnat henne, tagit sin trasiga väska och flyttat ihop med Anita. Systern Maria bor i London och har ingen lust att vända tillbaka till barndomens by, ingen lust att hantera moderns död eller Evas ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 3. 3. Närvarande pedagoger i förskolan – En studie om stress och anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Berg; Sofia Björklund; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskolebarn; förskola; pedagoger; stress; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på förskolan arbetar med och ser på stress i förskolan, samt hur denna stress eventuellt skulle kunna påverka förskolebarnens anknytning till förskolans personal. Detta anses relevant för yrket som förskollärare på grund av den höga nivå av stress som förekommer inom förskolan samt för anknytningens betydelse för de små barnen. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Hur universitetsstudenters acceptans för partnervåld påverkas av gärningspersonens psykosociala situation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Linda Ihrén; Marika Thors Björklund; [2016]
  Nyckelord :Attityder; Partnervåld; Personlig konstruktion; Psykosocial situation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Partnervåld är något som drabbar och utövas av män och kvinnor världen över. Flertalet faktorer har funnits öka risken för att partnervåld ska inträffa, så som psykisk ohälsa, missbruk och arbetsrelaterade problem. Även attityder kring partnervåld har visat sig vara associerat med en förhöjd risk. LÄS MER