Sökning: "akademi"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet akademi.

 1. 1. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Rådahl; [2020]
  Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

  Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 3. 3. Mognadsmodell - Möjligheter inom industri 4.0 En förstudie på Cementa AB Slite

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Olsson; Johan Welltén; [2020]
  Nyckelord :Cement; Cement Production; Sustainability; Industry 4.0; Maturity Level; Maturity Model; Maturation Index.; Cement; Cementtillverkning; Hållbarhet; Industri 4.0; Mognadsgrad; Mognadsmodell; Maturity Model; Mognadsindex.;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete är en förstudie utfört på Cementa AB:s fabrik i Slite, Gotland, och grundar sig i att Cementa AB, Sveriges enda tillverkare av cement, står inför en omställning till helhetskonceptet Industri 4.0 som bygger på tekniker och principer för automation och digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER

 5. 5. Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen : En studie om hur psykometriska tester upplevs från rekryterarens och användarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Carl Ryegård; Alexander Lindberg; Feysal Mohamad; [2020]
  Nyckelord :Validitet; bias; diskriminering; psykometriska tester; rekrytering; manipulering.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                               2020-06-02 Nivå:                                                         Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 15 hp   Akademi:                           Akademin för ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola                                                               Författare:                         Alexander Lindberg           Carl Ryegård                      Feysal Abdi Mohamed                                                                  (94/12/12)                           (97/02/03)                           (97/07/11) Titel:                                                        Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen Handledare:                      Johan Grinbergs Nyckelord:                 Validitet, bias, diskriminering, psykometriska tester, rekrytering, manipulering.   Forskningsfrågor:     Hur väl kan psykometriska tester användas utan påverkan av diskriminering eller bias i en rekryteringsprocess? Hur kan psykometriska tester tolkas utifrån ett validitetsperspektiv?   Syfte:                          Syftet med denna studie är att undersöka validiteten och underliggande bias eller diskriminering vid psykometrisk testning, där validiteten i denna studie specifikt avser att undersöka relevansen och användbarheten. LÄS MER