Sökning: "akademi"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet akademi.

 1. 1. Ungdomars normer och attityder samt brukande av narkotika: en kvantitativ studie om gymnasieelevers narkotikabruk i Båstad kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Maja Cardell; [2019]
  Nyckelord :adolescents; attitudes; drug use; norms; stigmatization; attityder; narkotikabruk; normer; stigmatisering; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : An overriding aim of this study is to examine adolescents experiences of drug use, with a focus on high school students at Akademi Båstad Gymnasium in Båstad municipality. More precisely the purpose is to examine the students drug use, and the underlying causes for this, and to examine their norms and attitudes regarding drug use. LÄS MER

 2. 2. Den akademiska karriärens glastak : En kvalitativ studie om kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Larson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :academic career; gender system; equality; career structure; academia; akademisk karriär; genussystem; jämställdhet; karriärstruktur; akademi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur uppfattar kvinnliga akademiker karriärstrukturen vid lärosätet utifrån ett genusperspektiv? Vilka möjligheter och hinder till karriärutveckling har kvinnliga akademiker identifierat och kan de i sådana fall kopplas till kön/jämställdhet? För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med kvinnor vid det berörda lärosätet. LÄS MER

 3. 3. Vindkraftens utvecklingsmöjligheter : En studie om samverkan och tekniksprång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnéa Wansulin; [2018]
  Nyckelord :Vindkraft; vindkraftverk; tekniksprång; innovationer; samverkan; industri; akademi; forskning;

  Sammanfattning : The aim with this study has been to achieve an enhanced cooperation within the wind power corporate and to examine the situation for leapfrogging innovations. The existing cooperation between different areas of expertise has been analysed to be able to identify flaws and make an improvement. LÄS MER

 4. 4. Kirurger blir läkare : från hantverk till akademi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sture Isaksson; [2018]
  Nyckelord :craftsmen; surgeons; physicians;

  Sammanfattning : This paper deals with the development of the trade surgery in Sweden, mainly in Stockholm, from the 16th century until training for surgeons was incorporated in the university education for physicians in 1861. Surgeons long claimed to be able to continue their practice, not only with injuries and external illness, but also with internal illness. LÄS MER

 5. 5. Skogsnäringens kompetensförsörjning : - en studie av hur nyutexaminerade studenters kompetens matchar näringens förväntningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Helena W. Andersson; [2018]
  Nyckelord :skogsnäringen; kompetensförsörjning; skoglig utbildning;

  Sammanfattning : Skogsnäringens kompetensförsörjning har beskrivits som en kritisk fråga för näringens fortsatta utveckling. Den skogliga utbildningens kvalitet, konkurrensförmåga och relevans för arbetsmarknadens krav är viktiga faktorer i rekryteringen av kompetenta personer till näringen. LÄS MER