Sökning: "state’s right to regulate"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden state’s right to regulate.

 1. 1. Investor’s Legitimate Expectations v State’s Regulatory Power - In Spanish Renewable Energy Saga Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ana Maglaperidze; [2023]
  Nyckelord :international investment law; fair and equitable treatment; legitimate expectations; special representations; due diligence; state’s right to regulate; regulatory objectives; Spanish Renewable Energy Saga; economic crisis; national security; absolute stability; relative stability; balancing exercise; proportionality principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International investment law affords treaty protection mechanisms to investors against host states’ misconduct. One such tool available for investors is the fair and equitable treatment standard and its dominant element – legitimate expectations. LÄS MER

 2. 2. Blod är tjockare än LAS - eller? Om anställningsskyddet för medlemmar i arbetsgivarens familj

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Voigt Dahl; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Labour law; Familj; LAS; Anställningsskydd; Arbetsgivare; Arbetstagare; Familjemedlemsundantaget; Familjeundantaget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 1 § 2 st LAS stadgas att arbetstagare som är medlemmar i arbetsgivarens familj är undantagna huvuddelen av lagens bestämmelser. Syftet med uppsatsen är utreda hur privata relationer mellan anställningens parter påverkar anställningsförhållandet. LÄS MER

 3. 3. Make America Green Again: Understanding Trumpism as it Relates to Environmental Injustice Legislation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Brooke Moore; [2023]
  Nyckelord :Trumpism; Environmental Justice; Environmental Legislation; Framing Analysis; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United States is witnessing the emergence of what has popularly been coined Trumpism – a new conservatism inspired by the administration of Donald J. Trump, however, extending beyond to other far-right politicians. LÄS MER

 4. 4. Aborträttens historiska paralleller och demokratiska perspektiv - En komparativ analys av USA, Europakonventionen och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Zetterlund; [2023]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Europakonventionen; Europadomstolen; aborträtt; abortlagstiftning; 1974 års abortlag; artikel 8 EKMR; rätten till privatliv; grundlagsskydd; A; B and C v. Ireland; Roe v. Wade; Planned Parenthood v. Casey; Dobbs v. Jackson Women´s Health Organization; fjortonde tillägget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör framväxten av aborträtten och relationen till rätten till skydd för privatliv i Sverige och USA. I Sverige grundade sig rätten till fri abort på ett behov av en modern lagstiftning som återspeglade samhällets syn på aborträtten. LÄS MER

 5. 5. Den nya konsumentköplagens betydelse för hästförsäljningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tilda Andén; [2023]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumentköplag; konsumenträtt; hästförsäljning; hästjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den gamla konsumentköplagen har kritiserats av hästnäringen eftersom den har ansetts vara mycket hämmande för näringsidkares möjligheter att sälja hästar till privatpersoner. Detta eftersom en häst enligt lagen är en lös sak, och i den tidigare konsumentköplagen särskilde lagstiftaren inte levande djur från övriga varor. LÄS MER