Sökning: "stomalternativ"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet stomalternativ.

 1. 1. Climate Change Mitigation Measures of Load-Bearing Structure - A comparison of alternative structural designs using Life Cycle Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Mirass Jalil; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Load-Bearing Structure; Livscykelanalys; Byggnadsstomme; stomalternativ; structural engineering; span length; cross-section depth; precast concrete slab; in-situ concrete slab.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I mars 2015 nådde den globalt genomsnittliga koldioxidhalten 400 ppm för första gången på tre miljoner år. Därför satte den svenska regeringen, år 2017, upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. LÄS MER

 2. 2. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 3. 3. Bostadshus från Miljonprogrammet med påbyggnad i trä : En jämförelse mellan KL-träelement och BoKlok-moduler ur bärighets- och klimatsynpunkt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Hellsing; Sara Mård; [2018]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; KL-trä; BoKlok; påbyggnad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och höga koldioxidutsläpp är idag några av vår tids stora utmaningar. Byggbranschen är en stor bidragande faktor till utsläppen och i Sverige står branschen för 10 miljoner ton koldioxidutsläpp per år. Det är lika mycket som alla personbilar i landet genererar varje år. LÄS MER

 4. 4. Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus : En teknisk och ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ratha Choobk; Luay Naser; [2016]
  Nyckelord :Trä; tvåvånings småhus; stomalternativ; betong; nettokalkyl; kostnader; tid;

  Sammanfattning : It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete. LÄS MER

 5. 5. Mariebergsskolans nya idrottshall : Utformning, dimensionering och jämförelse av stomalternativ i limträ

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Erlandsson; Linnea Bolstad; [2016]
  Nyckelord :Idrottshall; limträ; dimensionering; stomalternativ;

  Sammanfattning : I Karlstad kommuns ägor finns 26 idrottshallar var av en är Mariebergsskolans idrottshall som är belägen 50 meter från Karlstads centralsjukhus. Idrottshallen har fuktskador och är för liten för sitt ändamål vilket lett till att flertalet förslag för renovering har funnits på agendan genom åren. LÄS MER