Sökning: "byggkostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet byggkostnad.

 1. 1. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lukas Danielsson; [2020]
  Nyckelord :spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Sammanfattning : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. LÄS MER

 3. 3. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Esbjörnsson; William Montgomery; [2019]
  Nyckelord :enkätundersökning; oljeavskiljare; produktionsgrenar; solceller; verkstad; värmesystem; maskinförvaring; totalentreprenad;

  Sammanfattning : I samband med att dagens produktionsgrenar inom lantbruk blir omfattande och även gårdarnas maskiner blir större så krävs det byggnader som är anpassade till det, vilket inte brukar vara fallet. De maskinhallar som byggdes förr är alldeles för låga i tak och för små. LÄS MER

 4. 4. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 5. 5. Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar – fallstudie av Zoofysiologen, Lund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Marcus Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :byggnadsfysik; fukt; tegel; tilläggsisolering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är en stor del av byggnadsbeståndet uppfört före 1973. Detta år har stor betydelse då vi detta år hade en oljekris som ändrade inställningen till energi och byggande. Sverige ligger i norra delen av Europa och har en låg medeltemperatur jämfört med stora delar av övriga Europa. LÄS MER