Sökning: "byggkostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet byggkostnad.

 1. 1. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Esbjörnsson; William Montgomery; [2019]
  Nyckelord :enkätundersökning; oljeavskiljare; produktionsgrenar; solceller; verkstad; värmesystem; maskinförvaring; totalentreprenad;

  Sammanfattning : I samband med att dagens produktionsgrenar inom lantbruk blir omfattande och även gårdarnas maskiner blir större så krävs det byggnader som är anpassade till det, vilket inte brukar vara fallet. De maskinhallar som byggdes förr är alldeles för låga i tak och för små. LÄS MER

 2. 2. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 3. 3. Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar – fallstudie av Zoofysiologen, Lund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Marcus Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :byggnadsfysik; fukt; tegel; tilläggsisolering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är en stor del av byggnadsbeståndet uppfört före 1973. Detta år har stor betydelse då vi detta år hade en oljekris som ändrade inställningen till energi och byggande. Sverige ligger i norra delen av Europa och har en låg medeltemperatur jämfört med stora delar av övriga Europa. LÄS MER

 4. 4. Teknikutrymmen på yttertak : Stommaterialets påverkan på materialkostnaden och byggtiden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jenny Du; Freja Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Plant room; material analysis; steel; lightweight elements made from timber; concrete; cost analysis; time analysis; optimization; material cost.; Teknikutrymme; materialanalys; stål; lättelement av trä; betong; kostnadsanalys; tidsanalys; optimering; tätt hus; materialkostnad.;

  Sammanfattning : Byggbranschen strävar ständigt efter effektivisering och optimering som kan minska ett projekts byggkostnad samt byggtid. Byggnationen av teknikutrymmen på yttertak upplevs av både konstruktörer och projektledare som ett moment som har en stor byggkostnad och en lång byggtid. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan radhus med trä- eller betongstomme : Ekonomiska och tidsmässiga skillnader för prefabricerad trästomme, prefabricerad betongstomme och platsbyggd träregelstomme

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Olsson; Mattias Blom; [2018]
  Nyckelord :Betongstomme; trästomme; ekonomisk jämförelse; tidsjämförelse; fuktanalys;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att jämföra kostnads- och tidsskillnader mellan fyra olika väggkonstruktioner. De olika väggkonstruktioner som jämförts är en platsbyggd trävägg, prefabricerad betongvägg, prefabricerad sandwichvägg (vidare benämnd som prefabricerad betongvägg SW) samt en prefabricerad KL-vägg. LÄS MER