Sökning: "syn på utomhuspedagogik i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden syn på utomhuspedagogik i skolan.

 1. 1. Att organisera för pojkars lärande : En studie av pojkars syn på framgångsfaktorer för lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2019]
  Nyckelord :Boys learning; Success factors; School culture; Relationship; Outdoor education; Pojkars lärande; skolkultur; framgångsfaktorer; utomhuspedagogik; relationer;

  Sammanfattning : This Master essay has examined boys´own view of success factors for learning. The attended school is organized with pupils from 6-16 years old. It is a school in West Sweden, which has good results among boys leaving school, the difference from the country´s results are significant. LÄS MER

 2. 2. Lärande utomhus : Pedagogers syn på utomhusundervisning i naturvetenskapliga ämnen i ett sociokulturellt och didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Christine Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; utomhusundervisning; naturvetenskapsdidaktik; utomhuspedagogik; natur; utbildning; didaktik; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger ser på utomhusundervisning i naturorienterande ämnen i skolan samt vilka didaktiska val de gör. När det gäller utomhuspedagogik specifikt påvisar Szczepanskis (2008) i sin forskning att det finns lärare som ser och kan beskriva kvalitativa skillnader mellan lärande utomhus respektive inomhus, likväl som det finns pedagoger som inte ser denna skillnad utan mer tänker på naturen mer som en plats för rekreation. LÄS MER

 3. 3. Att lära in ute : Pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena, årskurs F-3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Foughman; Cathrine Wikström; [2017]
  Nyckelord :outdoor education; teachers view; science; utomhuspedagogik; pedagogers syn; de naturorienterande ämnena;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik är på olika sätt ett intressant och aktuellt ämne att analysera.Utomhuspedagogik utgår från lärande där sinnliga upplevelser är i fokus och där lärandetflyttas utomhus. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik som en arena för praktisk kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Firyal Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Outdoor learning; leisure time teachers; children; practical knowledge; Utomhuspedagogik; fritidhemslärare; barn; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen Utomhuspedagogik som en arena för praktisk kunskap äratt undersöka fritidshemslärarnas uppfattning om på vilket sätt utomhuspedagogik bidrar till barns lärande.Resultatet avundersökningen visar att utomhuspedagogik kan vara ett lärande komplement till inomhusundervisning och ett sätt för fritidshemslärarna att komplettera skolan. LÄS MER

 5. 5. Tid för uteskola? : Utomhuspedagogisk verksamhet i den grundläggande utbildningen i åk 1-6 i den åboländska i den åboländska skärgårdsstaden Pargas

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Mona Nylund-Gustafson; [2014]
  Nyckelord :outdoor education; utomhuspedagogik; uteverksamhet; uteskole;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilka verksamheter som ingår i utomhusundervisningen i åk 1-6 i skolorna i Pargas, vilka möjligheter och vilka hinder lärarna upplever samt hur eleverna upplever utomhusundervisningen. Undersökningen riktar sig till samtliga klasslärare i Pargas stad. LÄS MER