Sökning: "ta lån"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden ta lån.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner - En empirisk undersökning om vilka effekter fundamentala faktorer har på bostadspriser med fokus på arbetslöshet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jasmine Jansson; Khaled Jrideh; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av makroekonomiska och sociodemografiska faktorer på bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner mellan 2010–2019. De faktorer som undersökts är: arbetslöshet, inkomst, bolåneränta, befolkningstäthet och nyproduktion av bostäder. LÄS MER

 2. 2. Kreditbedömning av små aktiebolag : En kvalitativ studie om kreditbedömning ur bankers, kreditupplysningsföretags och revisorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Muskan Joon; Dana Moradi Asl; [2022]
  Nyckelord :Credit assessment; lending; credit reporting companies; banks; audit; 5C; CAMPARI; scoring; Kreditbedömning; kreditgivning; kreditupplysningsföretag; banker; revision; 5C; CAMPARI; scoring;

  Sammanfattning : Idag finns det cirka 1,2 miljoner företag i Sverige varav 96% av dessa är små företag. Svenska banker lånade ut cirka 3 000 miljarder kronor till företag 2021. Små företag har svårt för att finansiera sin verksamhet och vänder sig därför till finansiärer som banker för lån. LÄS MER

 3. 3. Orsak och effekt av Sveriges höga bygg- och produktionskostnader : En jämförelse av bostadens ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter mellan de nordiska grannländerna

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Rödel; Johannes Wall Brunnström; [2022]
  Nyckelord :produktionskostnad; byggkostnad; bostadsrätter; hyresrätter; Norden; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de länder i Europa som har högst bygg- och produktionskostnader inom byggsektorn. Vad dessa höga kostnader beror på är går inte att lägga på enskilda faktorer, bland annat är lönerna och materialkostnaderna inom byggbranschen höga. LÄS MER

 4. 4. Att spara eller inte spara? : En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Edvin Pettersson; Sandra Trinh; [2022]
  Nyckelord :Savings; risk management; life-cycle hypothesis; financial socialization; self-control; mental accounting; financial literacy; Sparande; riskhantering; livscykelhypotesen; finansiell socialisering; självkontroll; mental bokföring; finansiell bildning;

  Sammanfattning : Titel: Att spara eller inte spara? - En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet Författare: Edvin Pettersson och Sandra Trinh Handledare: Camilla Strömbäck Bakgrund: Enligt livscykelhypotesen är det irrationellt för studenter att spara pengar. Däremot utifrån ett riskhanteringsperspektiv finns det anledningar till att spara vilket inte överensstämmer med livscykelhypotesen. LÄS MER

 5. 5. A Qualitative Study on Swedish Enterprises Perspectives and Needs Of Improvement Of The EU Taxonomy : From a Policy & Practice Perspective

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Julia Caron Olsson; Patricia Ekstrand; [2022]
  Nyckelord :EU Taxonomy; environmental sciences; environmental friendly business; swedish enterprises; administrative policy instrument; sustainability reporting; policy design; policy implementation; lobbying; EU Taxonomin; svenska företag; administrativt policy instrument; hållbarhetsrapportering; policydesign; policyimplementering; hållbart företagande och lobbying;

  Sammanfattning : In classical “triple bottom line” sustainability reporting, there have not been any clear guidelines on how companies should report on their environmental footprint. Consequently, the transparency in the environmental reporting has been low, which has resulted in greenwashing. LÄS MER