Sökning: "teknik bil"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden teknik bil.

 1. 1. Quantum thermodynamics explorations with a Hubbard-Holstein dimer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emil Adam Jonatan Östberg; [2021]
  Nyckelord :QTD Quantum Thermodynamics Hubbard-Holstein Hubbard Holstein dimer Lanczos Suzuki-Trotter ST Exact diagonalization ED Hysteresis Path dependence Battery Mott-insulator; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The goal of this project is to characterize the quantum thermodynamics of a Hubbard-Holstein dimer. We explore how the standard formalism of quantum thermodynamics behaves in the context many-body physics. LÄS MER

 2. 2. Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PHILIP BÖRJESSON; [2021]
  Nyckelord :Automotive Industry; Car Retailing; Customer-Centricity; Digital Transformation; Dynamic Capabilities; Value Offering; Innovation; Bilindustrin; bilhandel; digital transformation; dynamiska förmågor; innovation; kundfokusering; värdeerbjudanden;

  Sammanfattning : The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. LÄS MER

 3. 3. Predicting comfort in autonomous driving from vibration measurements using machine learning models

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Kate Asarar; [2021]
  Nyckelord :Passenger comfort; Machine learning; Autonomous driving; Vibrationer; Passagerarkomfort; Maskininlärning; Vibrationer; Självkörande bilar;

  Sammanfattning : Highly automated driving is approaching reality at a high speed. BMW is planningto put its first autonomous driving vehicle on the road already by 2021. The path torealising this new technology is however, full of challenges. LÄS MER

 4. 4. Gå och cykla till skolan : En fallstudie över möjligheter och hinder för beteendeförändring i Nacka kommun

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Children ́s active route to and from school; sustainable transport; behaviour change; Nacka municipality; Barns aktiva väg till och från skolan; hållbar transport; beteendeförändring; Nacka kommun;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med att arbeta för att barn ska kunna transportera sig på ett aktivt sätt genom gång och cykel till skolan. Fördelarna är i flera fall kopplade till hälso- och miljöaspekterna. Utöver det får barn möjlighet att interagera med den bebyggda miljön och utvecklas som självständiga individer. LÄS MER

 5. 5. Function structure of business communication application on car machine : To increase work performance of employees

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :XIN JIANG; JUNDA LUAN; [2021]
  Nyckelord :Remote working; car; communication tools; need definition; function structure design; Fjärrarbete; bil; kommunikationsverktyg; behovsdefinition; design av funktionsstruktur;

  Sammanfattning : With the tendency of agile work space and remote working, the importance of communication tools, especially the computer-mediated ones, is highlighted in increasing employees’ overall work-performance. Car, as a place where people spend most of time, is somewhere business-related communication could be conducted. LÄS MER