Sökning: "telefonkontakt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet telefonkontakt.

 1. 1. ”Jag ville bara att någon skulle hålla mig i handen en stund” - Kvinnors upplevelse av telefonkontakt med koordinerande barnmorska inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Elmby; Anna Löfgren; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossning; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; telefonkontakt; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Women in Sweden are asked to contact the coordinating midwife beforearrival to the labour ward. The women’s needs in the first telephone contact are individualand the coordinators approach is central and the aim is therefore to achieve a caringconversation where both the coordinator and the woman can feel satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Hyrköp : Intresse och användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Julia Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Hyrköp; Bostadsmarknad; Bostadsförvärv;

  Sammanfattning : Hyrköp är generellt sett nyproducerade boenden som till en början hyrs ut med möjlighet till hyresgästen att förvärva boendet inom en viss tidsram till ett förbestämt pris. Uppsatsen syftar till att redogöra hur hyrköp har använts av olika fastighetsbolag och vilka utmaningar som fastighetsbolagen upplever med hyrköp i nuläget och inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Beskriva sjuksköterskeledd intervention vid livsstilsförändringar hos personer med typ-2 diabetes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christel Bergkvist; Carina Holgersson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; livsstilsförändringar; intervention;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Bakgrund. Diabetes mellitus är en folksjukdom. Det finns flera olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2 är de vanligaste formerna, cirka 85–90 procent av de som har diabetes har typ-2 diabetes. Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. LÄS MER

 5. 5. Erbjuda undersökning - För kvinnans, fostrets eller barnmorskans skull : En intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Zandra Lindgren; Ronja Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Midwife; reduced fetal movements; fetal death; telephone counseling; advice; Barnmorska; minskade fosterrörelser; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fosterrörelserna ses som ett friskhetstecken. Fostrets rörelser ändrar karaktär under graviditeten, men det är en myt att de ofta blir svagare i slutet av graviditeten. Minskade fosterrörelser är ett viktigt kliniskt tecken som kan föregå intrauterin fosterdöd (IUFD). LÄS MER