Sökning: "tillverkning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden tillverkning ekonomi.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Nyckelord :offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. LÄS MER

 3. 3. Tillverkningsföretag och dess förbättringsarbete : En studie om kvalitetsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Haris Hadziselimovic; [2022]
  Nyckelord :lean; kvalitet; tillverkning; DMAIC; gemba;

  Sammanfattning : Kvalitet och hög prestanda är något som alla tillverkande företag strävar efter. Det är något som attraherar kunder och som är en vital del för att företaget inte skall behöva utföra omarbeten på grund av bristande kvalitet. Det är även viktigt för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. LÄS MER

 4. 4. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 5. 5. En analys av avfallshanteringen på NOVA Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Jakob Schyllert; [2022]
  Nyckelord :Köpcentra; avfallshantering; avfallshierarki; Lunds kommun; cirkulär ekonomi; plast; återvinning.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study an evaluation of the ways in which the shopping mall NOVA Lund can improve its current waste management practices was conducted. This was done because NOVA plans to upgrade their waste management system. A survey was conducted where the staff of the 68 stores and 7 restaurants were inquired on the current system. LÄS MER