Sökning: "traditioner mellan sverige och norge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden traditioner mellan sverige och norge.

 1. 1. Bakom den stängda dörren. En litteraturstudie om undervisningspraktiker i individuell instrumentalundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustafsson; Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som syftar till att undersöka vad forskning säger om individuell instrumentalundervisning. Studien behandlar kontexter i Sverige, Norge, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Sydkorea och USA. LÄS MER

 2. 2. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY : A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM)

  Författare :Teresa Nord; [2007]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; företagsansvar; etik; kultur; hotell;

  Sammanfattning : Debatten om affärsetik och företagets sociala ansvar i globala sammanhang med olika naturliga, ekonomiska och kulturella förutsättningar har fått en mer framträdande roll i och med globalisering. Syftet med denna studie är att fastställa hur kulturella och lokala förutsättningar påverkar arbetet inom Corporate Social Responsibility genom att undersöka och jämföra CSR arbetet på hotell i kulturellt och geografiskt olikartade länder. LÄS MER