Sökning: "traditioner mellan sverige och norge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden traditioner mellan sverige och norge.

  1. 1. Bakom den stängda dörren. En litteraturstudie om undervisningspraktiker i individuell instrumentalundervisning

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elin Gustafsson; Malin Gustafsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en litteraturstudie som syftar till att undersöka vad forskning säger om individuell instrumentalundervisning. Studien behandlar kontexter i Sverige, Norge, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Sydkorea och USA. LÄS MER