Sökning: "transform and load"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden transform and load.

 1. 1. Conforming building models derived in Esri's environment to the Swedish national specification for 3D data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gudrun Jensdóttir; [2021]
  Nyckelord :Geomatics; GIS; 3D building models; 3D city models; conversion; Esri FileGDB; spatial ETL; FME; MultiPatch; national standard; NS building; transformation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Three-dimensional (3D) city models are increasingly utilized among stakeholders of different sectors, particularly those dealing with building information. 3D city models are a three-dimensional digital representation of urban structures, most prominently buildings. LÄS MER

 2. 2. Creating a Customizable Component Based ETL Solution for the Consumer

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Philip Retelius; Eddie Bergström Persson; [2021]
  Nyckelord :ETL; Modularity; Dataset; Components; Data merge; Transform; Data profiling; Metadata;

  Sammanfattning : In today's society, an enormous amount of data is created that is stored in various databases. Since the data is in many cases stored in different databases, there is a demand from organizations with a lot of data to be able to merge separated data and get an extraction of this resource. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av migrationsmetoder för databaser : Jämförelse mellan Export/Import och ETL utifrån den mest lämpade metoden för att effektivisera en databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Asplund; [2020]
  Nyckelord :XLENT Sundsvall; Data Migration; Web Application; Databases; PostgreSQL.; XLENT Sundsvall; Data Migration; Webbapplikation; Databaser; PostgreSQL.;

  Sammanfattning : Migration av data innebär att data flyttas från en databas till en annan. Denna åtgärd kan företag behöva av olika skäl, till exempel för att ändra språk eller förnya befintlig databas. Något som diskuteras är hur denna process ska ske och hur data migreras på bästa smidigaste sätt. LÄS MER

 4. 4. Classication framework formonitoring calibration ofautonomous waist-actuated minevehicles

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Per Landström; John Sandström; [2020]
  Nyckelord :SVM; NDT; machine learning; scan matching; hinge angle sensor; calibration detection;

  Sammanfattning : For autonomous mine vehicles that perform the ”load-haul-dump” (LHD) cycle to operate properly, calibration of the sensors they rely on is crucial. The LHD cycle refers to a vehicle that loads material, hauls the material along a route and dumps it in an extraction point. LÄS MER

 5. 5. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER