Sökning: "tre timmar"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade orden tre timmar.

 1. 1. En utvärdering av tjänster för taligenkänning och textsammanfattning och möjligheter att skapa undertexter i filmer.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linus Kjerrström; Hoang Pham Huy; [2022]
  Nyckelord :NLP; text summarizer; speech recognition; natural language; NLP; textsammanfattning; taligenkänning; naturliga språk;

  Sammanfattning : Att skapa undertexter till filmer är idag ett hantverk som är en tidskrävande process. Företaget Firstlight Media textar cirka 200 filmer per vecka helt manuellt och var av en film tar cirka 4–6 timmar att färdigställa. Skulle man kunna automatisera delar av processen för att undertexta filmer finns det möjlighet att spara resurser. LÄS MER

 2. 2. Precipitation Nowcasting using Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Valter Fallenius; [2022]
  Nyckelord :Deep Neura Networks; Artificial Intelligence; Meteorology; Precipitationa Nowcasting; Djupa neurala nätverk; artificiell intelligens; nederbördsprognoser; meteorologi;

  Sammanfattning : Deep neural networks (DNNs) based on satellite and radar data have shown promising results for precipitation nowcasting, beating physical models and optical flow for time horizons up to 8 hours. “MetNet”, developed by Google AI, is a 225 million parameter DNN combining three different types of architectures that was trained on satellite and radar data over the United States. LÄS MER

 3. 3. How variations of the duration and time to peak of the Chicago Design Storm affect the hydraulic response, as well as the areas contributing to peak runoff, of a synthetic urban catchment area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Oskar Ahlstedt; [2022]
  Nyckelord :Avrinningsområde; översvämningsmodellering; peak-bidragande område; hydrograf; hyetograf; MIKE 21; regnintensitet; CDS-regn; Chicago Design Storm;

  Sammanfattning : With an expanding urbanization in the world, and thus the expansion of impermeable surfaces, the risk of pluvial floods is an increasing factor that needs to be considered. This, in combination with increasing rain intensities and frequency of rain events indicates a problem both today and for the future. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER