Sökning: "tvångsåtgärden fastspänning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tvångsåtgärden fastspänning.

 1. 1. Bältesläggning i psykiatrin– en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kristina Uusijärvi Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bältesläggning får användas inom ramen för lagen om psykiatrisk tvångsvård ochlagen om rättspsykiatrisk vård. Fastspänning i bältessäng eller annan anordning används cirka3700 gånger/årligen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser kring tvångsåtgärden fastspänning i den psykiatriska slutenvården : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maya Bonander; Nadia Liberg Bruhner; [2019]
  Nyckelord :Beltbed; Psychiatric inpatientcare; Psychiatric nursing; Restraint; The patient´s experience; Bältessäng; Fastspänning; Patienters upplevelser; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastspänning i en bältessäng är relativt vanligt förekommande i Sverige och flera andra länder inom den slutna psykiatriska vården. Forskning kring sjuksköterskors upplevelse om fastspänning visar på att det dels uppfattas som någonting etiskt svårt, samtidigt anses fastspänning vara någonting nödvändigt ur en säkerhetsaspekt. LÄS MER

 3. 3. Tvungen att använda tvång : Det var inte mitt beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Arvidsson Emma; Högström Carolina; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; Tvångsvård; Fastspänning; Sjuksköterskors upplevelser; Etik; Ansvar; Tvungen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett nationellt projekt pågår i Sverige för att minska användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den tvångsvårdslagstiftning som finns för vuxna gäller även för barn och under 2016 vårdades 257 barn enligt denna lag i Sverige. LÄS MER