Sökning: "upplevelse av att vara närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade orden upplevelse av att vara närstående.

 1. 1. Varför är jag inte glad? : En bloggstudie om kvinnors upplevelser av att drabbas av förlossningsdepression

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Lorentzon; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Blogs; postpartum depression; women; experience; mental illness; Bloggar; förlossningsdepression; kvinnor; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Omkring 10-15 % av alla kvinnor blir deprimerade i samband med graviditeten. Det finns idag en bristande kunskap kring förlossningsdepression både hos vårdpersonal och samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet : Enlitteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Savic; Marjam Sattar; [2022]
  Nyckelord :Experience; Home; Home health care; Next of Kin; Nurse; Palliative care; Hemmet; Hemsjukvård; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges allt mer i patientens hem och ska ske utifrån de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna innebär symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd. Sjuksköterskan har en stor roll inom den palliativa vården och ska arbeta utifrån det palliativa förhållningssättet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser vid tvärkulturell kommunikation : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sajed Al Hanash; Emma Reic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language barrier; Nursing; Nurse perspective.; Kommunikation; Kulturell; Omvårdnad; Sjuksköterskeperspektiv; Språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med en befolkning där en del har ett annat modersmål än det officiella språket. Detta har bland annat medfört att språkbarriärer uppstår, framförallt inom vården. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelse vid tvärkulturell kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av transitionen från kurativ- till pallativ vård på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Fransson; Ida Raab-Obermayr; [2022]
  Nyckelord :Intensivvård; Närstående; Palliativ vård; Transition; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning kan det bli aktuellt att avbryta livsuppehållande behandling och inleda palliativ vård. Det är ofta närstående som får ta diskussionen med hälso- och sjukvården att avbryta livsuppehållande behandling eftersom patienten ofta är medvetslös på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hjort; Elenor Mimini; [2022]
  Nyckelord :Livsstilsförändringar; Typ 2 diabetes; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Typ 2 diabetes är en av den vanligaste folksjukdomarna och är utbredd världen över hos personer i alla åldersgrupper. Ökningen av typ 2 diabetes kan kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt samt osund kosthållning. LÄS MER