Sökning: "uppsats om ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden uppsats om ljud.

 1. 1. Att mixa i nya dimensioner : En studie om den upplevda effekten av binaural processering av popmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Binaural; musik; mixning; HRTF; hybrid; hörlurar;

  Sammanfattning : Denna uppsats faller inom ämnesområdet ljud-&musikproduktion och studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur dagens lyssnare upplever binaurala egenskaper i musik. Tidigare forskning föreslår att introducera framtida lyssnare till binaural musik genom så kallade hybridmixar, vanliga stereomixar med vissa binaurala egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sten Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kollaborativt arbete; Socialt Stöd; Praktikaliteter och Projektledning;

  Sammanfattning : Globalisering och projektifiering har splittrat företagens fasta, homogena struktur. Detta, i kombination med förbättrade digitala möjligheter, har gjort att projektledare kunnat arbeta hemifrån, på distans i virtuella team, utanför det traditionella kontoret. LÄS MER

 3. 3. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 4. 4. Vad gör en talangscout? : En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Simon Ottosson; [2019]
  Nyckelord :A R; musikbransch; skivbolag; talang; artist; hiphop;

  Sammanfattning : Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’ inom musik. LÄS MER

 5. 5. KONTEXT OCH UPPFATTNING : Kontextens påverkan på ljud och grafik i ett Science Fiction-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andréa Isac Leksell Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Skräck; Science Fiction; Ljuduppfattning; Grafikuppfattning; Kontext; Narrativ;

  Sammanfattning : Studien som utförs i denna uppsats undersöker problemformuleringen “I hur stor utsträckning påverkar förutfattad information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt spelarens agerande, i en Science Fiction-miljö?” med hjälp utav en kort spelprototyp som artefakt. Deltagare till studien blev presenterade med en viss typ av information beroende på vilken testgrupp de placerats i. LÄS MER