Sökning: "uppsats om ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden uppsats om ljud.

 1. 1. ’Den nya skogen’ : Hur transmodal design kan användas som verktyg i en audiovisuell produktionsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Johanna Rosenblad; [2020]
  Nyckelord :Socialsemiotik; multimodalitet; mode; gestaltningsform; affordans; semiotiska resurser; transduktion; transformation; semiotisk affordans; audiovisuell; transmodal design; transmodalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur processen för transmodalitet kan fungera som designverktyg, genom att undersöka multimodal omvandling av en audiovisuell gestaltning i relation till dess budskap. Detta för att öka förståelsen för hur processen för transmodal design kan användas som verktyg för design av budskap i audiovisuella gestaltningar. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan inte uttala det!" : En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Federica Raschellà; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; italienska; andraspråksinlärning; brytning; uttal; stavning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders­målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos italienska and­raspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler och konsonan­ter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och varför. LÄS MER

 3. 3. (Den Kvinnliga) Musikmaskinen : En studie med fem kvinnliga musikproducenter om musikstudion och dess designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Amanda Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Musikstudio; kvinnliga musikproducenter; studiodesign; studiodesigners; musikproduktion; posthumanism; teknologi; musikproduktionsverktyg; teknik;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks musikproducentens interaktion med teknologi utifrån kvinnors erfarenheter av och inom musikstudion. Studien utgår ifrån att det finns en kunskapslucka att fylla inom ämnet ljud- och musikproduktion, som till följd av att den tidigare forskningen, i hög utsträckning, bestått av manliga informanter. LÄS MER

 4. 4. Akustisk eller virtuell orkester : En studie om bedömning av ljudkvalitet på orkestertyper i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Blesin; [2020]
  Nyckelord :Akustisk orkester; virtuell orkester; datorspel; naturtroget ljud;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utvärdera behovet av akustiska orkestrar i ett datorspel. Ett videoklipp bestående av gameplay från ett datorspel där musiken successivt växlade mellan en akustisk, samt en virtuell orkester spelades upp för fyra fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Feeling blue? : En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elina Lundström; [2020]
  Nyckelord :Ljussättning; färgsättning; sociosemiotik; skräckfilm; filmproduktion; giallo; berättarfunktioner; Suspiria;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. LÄS MER