Sökning: "vad allmänna och specifika symtom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad allmänna och specifika symtom.

 1. 1. Iatrogent förhöjda plasmakortisolnivåer hos häst vs. fång

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Johansson; [2016]
  Nyckelord :fång; kortikosteroider; häst; laminitis; corticosteroids; equine;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ge en översikt om vad som publicerats avseende utvecklandet av fång i samband med glukokortikoidbehandling. Fång är en sjukdom där mekanisk försvagning av hovens levande viktbärande strukturer leder till att de går sönder, vilket i sin tur är smärtsamt. LÄS MER

 2. 2. Att möta elever med DAMP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Lorentzon; Britt-Marie Wernholt; [2001]
  Nyckelord :Education; DAMP; MBD; Koncentrationssvårigheter; Neuropsykiatriska Symtom; Socio- emotionella problem; Särskilda svårigheter; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och empirisk undersökning ta reda på hur lärare på bästa sätt kan underlätta för DAMP-barn i skolan. Arbetet börjar med en litteraturgenomgång där det först beskrivs vad DAMP innebär. Vidare tas de svårigheter upp som DAMP-barn kan ha och vilka problem som kan möta dem i skolan. LÄS MER