Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys hig"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys hig.

 1. 1. Patienters upplevelser av livskvalité efter att ha vårdats i respirator till följd av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emmelie Berghov; Lotten Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; quality of life; intensive care; mechanical ventilation; Covid-19; Patientupplevelse; livskvalité; intensivvård; respiratorvård; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Virusinfektionen Covid-19 drabbade världen i slutet av 2019 och de svårast sjuka kan drabbas av respiratorisk svikt och behöva respiratorvård på intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning har visat att respiratorvård kan leda till försämrad livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Synen på ett hälsofrämjande ledarskap under pandemin 2020-erfarenheter från kommunal vård- och omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Högfeldt; [2021]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; health-promoting efforts; health; workplace; care and nursing staff; Hälsofrämjande ledarskap; hälsofrämjande insatser; hälsa; arbetsplats; vård och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ett hälsofrämjande ledarskap bidrar till att främja hälsan hos sina medarbetare. Året 2020 blev ett speciellt år på många sätt, men speciellt inom vård och omsorg. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om olika synsätt som finns på ett hälsofrämjande ledarskap hos vård och omsorgspersonal. LÄS MER

 3. 3. Kommunala grundskolors hälsofrämjande arbete med elevers levnadsvanor : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Daniela Frost; [2021]
  Nyckelord :health promotion; lifestyle; primary school; students; hälsofrämjande; levnadsvanor; grundskola; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kommunala grundskolors hälsofrämjande arbete angående elevers levnadsvanor. Metoden för datainsamlingen i den här kvalitativa studien var fyra semistrukturerade intervjuer med biträdande rektorer i Gävle kommun. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att införa och använda kommunikationsverktyget SBAR inom kommunal äldreomsorg : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Susanne Svensson; [2021]
  Nyckelord :Experience; introduction; municipal elderly care; nurse; SBAR; Erfarenhet; införande; kommunal äldreomsorg; SBAR; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att ge god och säker vård behövs ett säkert och strukturerat sätt att kommunicera mellan olika vårdgivare. Kommunikationsverktyget SBAR skall enligt Sveriges kommuner och Regioner, implementeras inom kommunal verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Högläsning skapar möjligheter för lärande : En kvalitativ studie om hur högläsning tillämpas med ett pedagogiskt syfte i årskurserna F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Hådell; Emelie Tibbling; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; språkutveckling; gemensamma diskussioner; förskoleklass; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : I vår studie undersöker vi hur yrkesverksamma lärare i årskurs F–3 arbetar med högläs­ning i undervisningen. Vi undersöker huruvida de lärare som deltagit har ett pedagogiskt, genomtänkt ändamål när de högläser för att skapa lärandemöjligheter. LÄS MER