Sökning: "vad betyder specifikt"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vad betyder specifikt.

 1. 1. Machine learning in the design phase of the construction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Hiekkala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Data; Digitize; Construction industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning has the potential to improve processes and revolutionizeeconomies on a global level and that is also true for the construction indus-try. Machine learning has started to get attention in recent years as computerpower have increased and the cost has reduced. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 3. 3. SENSITIV : Designing for Interactive Dance and the Experience of Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thelma Svenns; [2020]
  Nyckelord :Interactive dance; sound and movements; real-time; co-play; input design.;

  Sammanfattning : In the last decade, many studies and performances within the field of interactive dance have been made. Interactive dance means involving technology into the dance, which opens opportunities to execute a dance in another way than used to. LÄS MER

 4. 4. Orkestrering i Docker - Jämförelse mellan Docker Swarm och Kubernetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Dagerfall; Vilhelm Beijer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld där ny teknik introduceras hela tiden kan det ibland vara svårt att välja vilka verktyg man ska använda. För att lösa en uppgift kan det finnas en uppsjö av olika program, applikationer och redskap tillgängliga, men hur vet man vilken som är bäst lämpad för den uppgiften man ska utföra? I den här rapporten är meningen att vi ska svara på den frågan när det specifikt handlar om orkerstreringsverktyg för Docker. LÄS MER

 5. 5. Jag kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder : Bildstödets betydelse för begreppsförståelse i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kim Simonsson; Elin Kraaijenbrink; [2020]
  Nyckelord :Math word problems; visual support; reading comprehension; concept comprehension; mathematical concepts; resources; social semiotics; matematiska textuppgifter; bildstöd; läsförståelse; begreppsförståelse; matematiska begrepp; resurser; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 3 kan öka sin begreppsförståelse med hjälp av bildstöd. Studiens teoretiska ram grundar sig i den socialsemiotiska teorin som riktar in sig på hur kommunikation sker. LÄS MER