Sökning: "Telekombranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Telekombranschen.

 1. 1. Budgeten – Att vara eller icke vara : En fallstudie om budgetering som styrmedel i osäkra miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Linde; Ellen Hedin; [2021]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budgetering; osäkerhet; budgetkritik; löpande prognoser;

  Sammanfattning : Budgeten är ett centralt styrmedel i många organisationer, men har fått kritik bland annat för att vara tidskrävande och snabbt bli inaktuell om inte revideringar utförs löpande då allt fler organisationer verkar i osäkra miljöer. Syftet med studien har således varit att undersöka budgetens roll som styrmedel i ett företag som aktivt använder sig av budgetering och dessutom verkar i en osäker miljö. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - En kvantitativ undersökning av påverkan på nettoomsättning för telekombranschen i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Yachouh; Albin Forsman; [2020-09-03]
  Nyckelord :IFRS 15; IAS 18; IAS 11; Intäkter; Redovisning; Femstegsmodellen; Intäktserkännande; telekombranschen; telekombolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av intäkter har en avgörande roll i finansiella rapportereftersom de ofta utgör grunden för investeringsbeslut. Intäktsredovisning varit ett omdebatteratproblem med avseende till flertalet skandaler kring intäktsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Predicting customer purchase behavior within Telecom : How Artificial Intelligence can be collaborated into marketing efforts

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :John Forslund; Jesper Fahlén; [2020]
  Nyckelord :Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telecom; Consumer Behavior; Customer Journey; Purchase Prediction.; Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telekom; Kundbeteende; Köpresa; Köpprediktering;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the implementation of an AI model that predicts customer purchases, in the telecom industry. The thesis also outlines how such an AI model can assist decision-making in marketing strategies. LÄS MER

 4. 4. Interaktion i hållbara affärsmodeller : En studie om interaktionens roll i den svenska telekombranschen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Eriksson; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Internationaliseringens påverkan på finansiell prestation : En studie om hur grad av internationalisering påverkar finansiell prestation för IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Wallensteen; Alice du Rietz; [2020]
  Nyckelord :grad av internationalisering; finansiell prestation; sambandet I-P; IT- och telekombranschen; trestegsteorin;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan grad av internationalisering och finansiell prestation för företag inom IT- och telekombranschen. Internationalisering har sedan länge betraktats som en allmän strategi för tillväxt och vinstmöjligheter för företag. LÄS MER